Stress-Danmark!

b262fcb3a88d76445a5d5d6ad933cf2d_XL

 

 • Er stress stadig et problem i Danmark?
 • Hvorfor er der så mange, der stadig bliver stressede?
 • Kan coaching være problematisk at anvende over for stressramte?
 • Hvad skal man gøre for at forebygge/afhjælpe stress?

 

Lyt til ugens podcast 'Nøglen til din hjerne' med Jørgen Svenstrup og Marianne Juelsgaard, hvor de taler om emnet 'stress' her:

Listen to "#280 Stress-Danmark" on Spreaker.

Antallet af danskere, der bliver ramt af stress er stadig stigende.

Ifølge Danmarksundersøgelserne er antallet, der bliver ramt af stress, depression eller angst på et år steget fra ca. 900.000 til ca. 1,4 mio. Det vil med andre ord sige, at ca. ¼ af alle danskere i løbet af et år bliver ramt af depression/stress/angst. Det nærliggende svar vil derfor være at sige, at der ingen forbedringer er sket overhovedet. Men det passer ikke. For der er sket meget ift. forebyggelse af stress.

 

Hvad gør de danske virksomheder for at forebygge stress?

Man kan dele de danske virksomheder op i 3 kategorier:

 1. Virksomheder, der tager det meget alvorligt; de har et beredskab klart: De screener folk, og har implementere en hurtig indsats ift at skaffe hjælp og støtte til medarbejdere med begyndende stress.
 2. Virksomheder, der signalerer, at de tager stress alvorligt. De taler meget om stress, har arbejdsgrupper, og redskaber der måler deres medarbejderes stress niveau. Men de gør ikke en reel indsats, og antallet af stress - sygemeldinger reduceres ikke.
 3. Virksomheder, som ikke gør noget for at mindske antallet af stressede medarbejdere.

 

Hvorfor er stress stadig et stigende problem i Danmark?

Det kan der være flere grunde til. Nogle af dem er f.eks.:

 1. Et stadigt stigende pres på medarbejderne fra virksomhedens side
 2. Medarbejderen føler sig forpligtet, har dårlig samvittighed, og har høje forventer til sin egen indsats, på trods af, at virksomheden beder om at man uddelegerer, går ned i tid, etc.

 

Kan coaching være problematisk at anvende over for stressramte?

Historisk set har man ment, at coaching meget let kan blive skadeligt for stressramte, fordi coaching traditionelt set har betydet, at man skal arbejde på at være den bedste version af sig selv. Så set ud fra dét perspektiv kan coaching godt være skadeligt, da coachingen går ud på at sub-optimere.

Men coaching er alligevel ikke skadeligt, hvis coachen griber det anderledes an, samt har de rigtige kompetencer og den rette erfaring. For at coachen optimalt kan hjælpe den stressramte, er en helt afgørende kompetence hos coachen derfor, at han eller hun kan spotte en stressramt og stille de rigtige spørgsmål. Coachen skal nemlig påtage sig ansvaret ift netop dét, der skal tales om, men kun lige netop indtil den stressramte igen kan overtage en lille del af ansvaret for at arbejde på at få det bedre og komme videre. Og det er netop dette, der kræver specielle kompetencer hos en coach.

 

Hvad skal vi så gøre nu og i fremtiden for at forebygge/afhjælpe stress?

Man skal nok ikke regne med, at antallet af stressramte vil falde, grundet det stigende pres og de høje forventninger. Men virksomhederne og systemet kan se på og ændre den måde, stressramte bliver håndteret på.

I dag, når man bliver stressramt, får mange en sygemelding. Statistisk set er dette dog ikke en hensigtsmæssig vej, da det forlænger sygdomsperioden og forringer muligheden for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det er i stedet ofte en direkte vej mod førtidspension.

Men hvad skal man så gøre i stedet? I podcasten ’Nøglen til din hjerne’ nævnes, at der kun er én eneste kur mod stress. Og det er, at medarbejderen helst skal blive på arbejdsmarkedet, evt. med nedsat tid, nye jobfunktioner, skånejob, etc., hvis dette er muligt. Dette er en langt bedre, langsigtet løsning.

Lyt til podcast-episode # 280 ’Stress-Danmark’.

God fornøjelse!

Relaterede artikler

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9