1

"Et kursus, der har ændret mit syn på livet og har givet mig meget mere handlekraft og livsglæde."

Mads Rosenberg Petersen, Dong EnegyWind Power A/S

2

”Et læringsrum som jeg trods megen uddannelse ikke er stødt på før. Hvis du virkelig vil, får du ikke en større gave”

Marianne Juelsgaard, ICI Coach & Mentaltræner

3

"En rejse til større grad af ro og selvindsigt. Det har været et fantastisk lærerigt forløb fyldt med aha-oplevelser, frustrationer og plads til udvikling."

Janni Daugaard, Yogalærer og Lifestyle Coach

4

"Jeg ved, at positive tanker og visualisering fører mig til målet"

Pia Emilie Brozek, Lærer og Coach

previous arrow
next arrow

ICI Neuropsykologisk coachuddannelse

Lær at udnytte hjernens potentiale gennem neuropsykologisk coaching

Mentaltræning er en anerkendt forskningsbaseret træningsform, hvor du gennem neural træning, lærer at udnytte hjernens potentiale til at hjælpe dig eller andre med at performe optimalt. Samtidig opnås en højere grad af bevidsthed med, hvilke tanker der styrer dig eller andre.

Læs om mentaltræning her

På EmpowerMinds neuropsykologiske coachuddannelse får du en international ICI-certificering og lærer at anvende mentaltræning/neurotræning og mindfullness i din coachingpraksis. Du lærer induktions- og suggestionsteknikker og oplever gennem praktisk erfaring, øvelse og teori, hvordan du kan hjælpe dine fokuspersoner til at opnå det, de gerne vil. Derudover bliver du trænet i at formidle mentaltræningsstoffet til individer og teams.

Læs om ICI-certificering her

 

Gratis inspirationsaften om ICI Coach uddannelserne

På vores gratis inspirationsaftener kan du møde dine trænere og få svar på alle dine spørgsmål om en ICI Coachuddannelse hos EmpowerMind.

 

Se datoer for næste hold og tilmeld dig her

Klik på de enkelte overskrifter nedenfor for at læse mere om uddannelsen

På EmpowerMinds Neuropsykologiske coachuddannelse får du:
 • 8 intensive undervisnings- og træningsdage (kl. 9-17 i hverdage)
 • Træningsaftener og personlig sparring
 • Forståelse for ligheder & forskelle mellem mentaltræning, mindfulness og hypnose
 • Skriftlig og mundtlig eksamination
 • Inspirerende netværk for livet
 • ICI Certificering i Neuropsykologisk coaching
 • Medlemskab i ICI og EMP
 • EMP point svarende til ECTS point, der leder til Master
 • Sund og lækker forplejning på alle kursusdage

Indhold

Neuropsykologisk coachuddannelse er opbygget af 4 moduler fordelt på 8 undervisnings- og træningsdage. De 4 moduler er placeret, så du sikres tid til at anvende den neuropsykologiske coaching mellem hvert modul.

Neuropsykologisk coachuddannelse indeholder en blanding af teori, praksistræning, feedback samt et metalag, hvor du selv træner og optræder som instruktør i mentaltræningens faser.

EmpowerMinds tilgang bygger på en grundlæggende antagelse om, at vi, for at kunne hjælpe andre med mentaltræning, må mærke de forskellige metoder og øvelser på egen krop. Vi tilbyder dig derfor en procesbaseret uddannelse, hvor du lærer gennem erfaring.

 

Certificeringskrav

Neuropsykologisk coachuddannelse er en specialistuddannelse, der kræver Advanced level (Niveau 2) eller tilsvarende.

For at blive certificeret ICI i Neuropsykologisk coaching, er det nødvendigt at deltage på alle kursusdage, gennemgå 300 siders litteratur og gennemføre minimum 20 mindcoachsessioner. Derudover skal du gennemføre mentaltræning 15 minutter om dagen minimum 4-5 dage om ugen igennem hele uddannelsesforløbet. Du vil selvfølgelig få hjælp til at fastholde dit kommitment undervejs som en vigtig del af uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en international certificering i Neuropsykologisk coaching, hvor du prøves i dine færdigheder.

 • At forstå og anvende hypnose, mindfulness og mentaltræning.
 • At anvende konkrete induktionsteknikker.
 • At anvende aktiv visualisering.
 • At indkoble mentaltræning i coachsessionen.
 • At anvende associeringsforstærkende teknikker.
 • At anvende pre- og post suggestioner.
 • At mentaltræne dig selv, individer og teams.
 • At formidle mentaltræningstof til individer og teams.
Teoretisk fundament

EmpowerMinds Neuropsykologiske coachuddannelse er baseret på en sammenkobling af teorier om coaching, kognitiv-, narrativ, og positiv psykologi samt mentaltræning. Læringsfundamentet for uddannelsen tager udgangspunkt i PITAL, der er en procesorienteret erfaringsbaseret læringsmetode udviklet af Jørgen Svenstrup. Du kan læse mere her:

Tilfredshedsgaranti

Vi tilbyder en unik tilfredshedsgaranti, hvor du opnår fuld tilfredshed eller pengene retur. Det er en æresag for os at sikre, at du får en Neuropsykologisk coachuddannelse af høj kvalitet, som du kan bruge i dit professionelle og faglige liv efterfølgende.

Max 15 deltagere

Vi tilbyder dig hold på max 15 deltagere, så du sikres den optimale sparring, støtte og opmærksomhed undervejs. Derudover sikres du tid og rum for praktisk læring og et tillidsfuldt læringsmiljø.

Kvalitetsstempel

Vores største kvalitetsstempel gives af vores tidligere deltagere. Du er velkommen til at kontakte os for at få skabt kontakt med en tidligere deltager, der kan give en ærlig og individuel vurdering af vores uddannelser. Du kan også læse personlige oplevleser på vores blog:

ICI-certificering

Som det eneste sted i Danmark tilbyder vi den internationale ICI-certificering. Det betyder, at du sikres en uddannelse, der giver dig neuropsykologsike-kompetencer på højeste niveau. Derudover er uddannelsen kvalitetssikret af HCN, som er en international organisation, der stiller høje krav til formidling, læring og facilitering den neuropsykologiske coachuddannelse.

Normalpris: Dkr. 21.500,- (26.875,- inkl. moms)


De fleste køber Life-specialiserings pakken, der også indeholder Stresscoach uddannelsen.
Hvis du også ønsker det, så giver vi en rabat på DKK 6.000,- så du betaler I alt DKK 33.500,- (45.937,- inkl. moms)  

Min arbejdsgiver vil desværre ikke betale: Hvad så?
Vi hjælper dig gerne med rigtigt gode argumenter til din arbejdsgiver. Ring, så drøfter vi det, eller læs mere her

Jeg er privatbetaler og kan ikke betale det hele lige nu. Hvad så?
Vi har mulighed for at dele din betaling i 2-3 afdrag.

BEMÆRK: Du kan kun optages på ICI Neuropsykologisk coachuddannelse, såfremt du har en international coachcertificering (ICF, ICC, ICI) eller tilsvarende, ellers henviser vi til Mentaltræneruddannelsen.

 

Hos EmpowerMind tror vi på, at uddannelse og personlig udvikling skal støttes. Derfor har vi skabt et overblik over en række støttemuligheder, så du kan få reduceret omkostningerne forbundet med at tage et uddannelsesforløb hos os. Læs mere her:  

 

1. Er du ICI Certificeret coach, afsluttes uddannelsen med en ICI Neuropsykologisk coachcertificering.

2. Har du en anden international certificering i coaching (ICC eller ICF) kan du opnå ICI Neuropsykologisk coachcertificering hvilket forudsætter en ICI Coachcertificering. Såfremt du kan præsentere et certifikat fra godkendt organisation, koster det et tillæg på Dkr. 2000,- excl moms.

3. Har du en anden coachuddannelse indeholdende min. 50 timers coachspecifik undervisning/træning og min. 50 loggede coachinger kan du efter en screeningsamtale optages på Neuropsykologisk coachuddannelse og afslutte med en EMP Certificering (vores egen standard).

4. Kan du nikke ja til punkt 3, og mener du faktisk har en coachkompetence svarende til en international coachcertificering kan du muligvis opnå en ICI Neuropsykologisk coachcertificering. I dette tilfælde skal du gennemgå en realkompetencevurdering indeholdende en evaluering af dit uddannelsesmateriale og omfang, samt en afprøvning af dit coachfaglige niveau. Normalpris 6000,- Vi tilbyder 50% rabat når det sker i sammenhæng med din Neuropsykologiske coachuddannelse. Såfremt du ikke demonstrerer det nødvendige kompetenceniveau ved afprøvningen, indgår en ekstra afprøvning ved en senere lejlighed i prisen. Dette kan eventuelt ske inden optagelse på Neuropsykologisk coachuddannelse, så du véd hvad du kan regne med.

 

Din organisation får en medarbejder, der:

 • kan anvende neuropsykologiske teknikker tilknyttet en gruppe eller individ
 • kan designe mentaltræningsprogrammer
 • har en øget ro og rummelighed
 • kan anvende mentaltræningsteknikker i coachingsessionen
 • har den nyeste viden indenfor mentaltræning, hypnose og mindfulness
 • kan formidle mentaltræning til grupper og individer

 

Hvis du har behov for flere argumenter, kan du downloade vores brochure herunder eller lade dig inspirere af


Oversigt over EmpowerMinds uddannelser

Forudsætningen for at du kan tage EmpowerMinds Neuropsykologiske coachuddannelse er, at du har gennemført Niveau 2 (Advanced level) eller tilsvarende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om optagelsesproceduren.

Klik på de gule cirkler eller teksten herunder og læs mere om EmpowerMinds uddannelser.

Niveau 1+2

Skal være gennemført

Forudsætning for optagelse på Neuropsykologisk coachuddannelse er, at Niveau 2 eller tilsvarende er gennemført.

Niveau 1+2

Niveau 3

Neuropsykologisk coach

Lær at at anvende grundlæggende induktions- og suggestionsteknikker, og hvordan de kan sættes i spil i coachingsessionen. Uddannelsen er praksisorienteret med fokus på egen praksis med mentaltræning. Vi veksler mellem øvelser, praksistræning og reflektion.

Opbygning:
8 undervisningsdage (kl. 9-18) fordelt på 4 moduler over 8 måneder (2+2+2+2).

Adgangskrav:
Advanced level (Niveau 2) eller tilsvarende.

Niveau 4

Master level

Opnå Master level ved at samle akkrediterede uddannelser og kurser.

Adgangskrav:

 • Begrundet ansøgning
 • Personlig screening-samtale.
 • Parathed til forandring og procesorienteret læring.

 

Niveau 4

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9