Businesscoach

Som leder skal du ofte både agere mellem andre ledere og mulige konkurrenter på samme niveau, med ledelse af medarbejdere på niveauer under dig, og med chefer, der presser på oppe fra i organisationen.  
Det er pr. definition udfordrende, og derfor oplever du måske situationer som udfordrer dig i en sådan grad, at arbejdslivet byder på ubehag, selvkritik eller tvivl om egne kompetencer. 
Samtidigt er det vigtigt for dig som leder, at være afklaret og bevidst omkring egne mål og ønsker, egne og andres kompetencer eller mangel på samme, spillereglerne i teamet, forventningerne på arbejdspladsen og sidst - men mindst lige så vigtigt - egne værdier og grænser.   

Derfor skal du booke en business coach ...

Når du bestiller en business coach, får du en ekspert i at hjælpe dig, med at finde de rigtige svar på dine udfordringer.
Som mennesker er vi summen af vores private og professionelle liv. Vi tror derfor på, at dine forandringsønsker, uanset om de er af privat eller professionel karakter vil øge din værdi både privat og på job.

Hos EmpowerMind tror vi på, at du selv rummer svarene på netop dine udfordringer. Det betyder, at vi med vores ekspertise i at facilitere læring, giver dig alle muligheder for at forandre det, der er vigtigt for dig.

Vi hører tit fra dem vi coacher, at det er rart, at tale med en person uden for organisationen, så der ikke skal tages hensyn til politik, relationer, rygter osv. På den måde får du mulighed for at drøfte de HELT store drømme og planer for dit eget liv, dit team og din virksomhed.

Værdien ved at arbejde med, en business coach fra EmpowerMind er:

  • Du arbejder med en, der ikke er end del af organisationen
  • Du er den vigtigste i samtalen
  • Du får et 100% fortroligt rum
  • Du kan bringe præcist det op, du ønsker at forandre
  • Strategiske, funktionelle eller personlige ledelsestemaer
  • Du finder nemt løsninger, på dine største udfordringer
  • Du bliver udfordret til at tænke nyt og anderledes

 
Alle vore business coaches har betydelig leder- og livserfaring, samt en international business coach certificering.