Teamcoaching til trivsel

I er kørt fast i processen og mangler den indsigt, der kan give jer en klar udsigt. Jeres gruppe er splittet, eller kolleger er udsat for mobning, og I kan ikke overskue, hvordan I skal løse konflikten. Eller I ønsker at få hul på en dynamisk innovationsproces. Men et eller andet uklart står i vejen, og de gode ideer udebliver.

Det er udfordringer af denne type, vi stilles over for, når vi coacher grupper i virksomheder, i kommuner og organisationer. Via vores coachende tilgang kan vi f.eks hjælpe Jer med:

  • At udvikle en gruppe til et high-performance team.
  • At sætte gang i udviklingen så I kan løse opgaven.
  • At sikre at respekten findes eller genfindes.
  • At få gruppen til at samarbejde bedre.
  • At finde andre vinkler på en fastlåst problematik.
  • At udfordre jer til at tænke nyt og anderledes.
  • At gennemskue, hvad det er, som blokerer processen – og komme videre derfra.

Derfor teamcoaching...

Når I bestiller en teamcoach, får I ikke rådgivning. Vi er ikke konsulenter, og vores viden er ikke ekspertviden. Men hvorfor så benytte en teamcoach?

Hos EmpowerMind ved vi, at de allerfleste grupper er yderst kompetente og i sig selv rummer en løsning på de udfordringer, de står i. Gruppen er blot ikke i stand til at få øje på løsningen.

En teamcoach hjælper derfor gruppen med at få øje på, hvad det er, som forhindrer en løsning eller en konstruktiv proces. Når forhindringerne er identificerede, kan gruppen arbejde med at belyse problemet og endelig designe den rette løsning.

Ved coachens mellemkomst sikres I ejerskab til egen proces og egne ideer. I har selv løst problemet, og i fremtiden vil I være bedre rustede til at håndtere lignende udfordringer.

Teamcoachen følger processen til dørs...

Hos EmpowerMind mener vi, at et teamcoaching-forløb er mest effektivt, når coachen er med, indtil gruppen har implementeret de opnåede indsigter og samarbejdsformer.

Vores erfaring er, at alt for korte forløb ofte virker alt for kort tid. Gruppen falder nemt tilbage og arbejder på den måde, den altid har gjort.

Med en Teamcoach, som vender tilbage, sikrer I implementeringen og dermed de bedste resultater.

Det er den mest udbytterige opdagelsesrejse. Sort og hvid er blevet til farve – stilstand til bevægelse. En glædestur som alle skulle have eller gives i gave.

Christine La Cour,
 Skuespiller

BØGER FRA EmpowerMind Books

empowermind books v2

Om Empowermind

EmpowerMind Danmark tilbyder en række specialeudpegninger inden for empowerment-skabende personlig og faglig udvikling og er samtidig Det danske ICI Member Institute, der som de eneste i Danmark har licens til at certificere coaches efter ICI's høje internationale standard. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt i verdensklasse.
Læs mere om os her...
Det teoretiske fundament bag alle vore ydelser er en effektiv blanding af systemisk tænkning, positiv psykologi, kognitiv teori og socialkonstruktionisme.
Læs mere om vores læringsprincipper her...
Gennem læring, forskning og dokumentation, skaber EmpowerMind personlig og faglig udvikling, der forløser det enkelte menneskes talent
EmpowerMind vil være verdensledende indenfor mentaltræning, og vil være dem der uddanner, certificerer og licenserer de bedste i markedet indenfor coaching og mentaltræning.
Læs mere om holdet bag her...