ICI Stresscoach­uddannelse

Tag en stresscoach uddannelse i København eller på Fyn

Det er en udbredt misforståelse, at man ikke skal coache stressramte.

Med EmpowerMinds stresscoachuddannelse lærer du at coache stressramte med god og langtidsholdbar effekt. Det kræver blot specielle coach-kompetencer, koblet med mentaltræning, idet den ”sædvanlige værktøjskasse” ofte viser sig utilstrækkelig eller i værste fald skadelig. 

Stresscoachuddannelse er baseret på evidensbaseret teori, mentaltræning og solid stresscoacherfaring, så du sikres professionelle kompetencer til at coache stressramte som certificeret ICI-stresscoach. Stresscoachuddanelsen er for dig, der i dit virke som professionel coach, HR-medarbejder eller tilsvarende vil være i stand til at coache forskellige grader af stressramte på forsvarlig vis.

Læs om ICI-certificering her

Klik på de enkelte overskrifter nedenfor for at læse mere om uddannelsen

På EmpowerMind Stresscoachuddannelse får du:
 • 6 intensive undervisnings- og træningsdage (kl. 9-17 i hverdage)
 • 3 mentaltræningslydfiler
 • Træningsaftener og personlig sparring
 • Trin-for-trin guide til stresscoaching
 • 1 individuel coachingsession med træneren (værdi: kr. 2000,-)
 • Skriftlig og mundtlig eksamination
 • Inspirerende netværk for livet
 • ICI stresscoachcertificering
 • Medlemskab i ICI og EMP
 • EMP point svarende til ECTS point, der leder til Master
 • Sund og lækker forplejning på alle kursusdage

Indhold

Stresscoachuddannelsen er opbygget af 4 moduler fordelt på 6 undervisnings- og træningsdage. De 4 moduler er placeret, så du sikres tid til at coache mellem hvert modul. Du kan læse mere om modulerne her:

Uddannelsen har fokus på at forebygge for at komme stressen i forkøbet. Du lærer også afprøvede metoder, effektive værktøjer og får den nyeste viden til at afhjælpe personer, der er påvirket negativt af stress.

Som en forudsætning for at reducere stress, bliver du i løbet af uddannelsen - gennem mentaltræning - trænet i at finde såvel din som din fokuspersons indre ro. Du får en øget bevidsthed om din egen tilstand, og du bliver helt skarp på egne stresssignaler stresstærskel.

EmpowerMinds tilgang bygger på en grundlæggende antagelse om, at vi, for at kunne hjælpe andre med stress, må mærke de forskellige metoder og øvelser på egen krop. Vi tilbyder dig derfor en procesbaseret uddannelse, hvor du lærer gennem erfaring.

 

Certificeringskrav

Stresscoachuddannelsen er en specialistuddannelse, der kræver Advanced level (Niveau 2) eller tilsvarende.

For at blive certificeret ICI stresscoach, er det nødvendigt at deltagelse på alle kursusdage, gennemgå 200 siders litteratur og gennemføre minimum 15 stresscoachsessioner. Derudover afsluttes uddannelsen med en certificering, hvor du gennemfører en live-stresscoaching baseret på de tillærte værktøjer koblet med mentaltræning. Har du i forvejen en coachcertificering eller tilsvarende (fx. NLP master/Psykolog), modtager du et certifikat som ICI Stresscoach. Dette kvalificerer dig til at hjælpe stressramte tilbage til en hverdag uden stress samt til at forebygge stress i organisationer. 

 • At forstå stress og hvordan den påvirker hjernen.
 • At identificere og forstå stressfaktorer/stressårsager.
 • At læse og vurdere stressindikatorer/stresssymptomer.
 • At hjælpe stressramte tilbage og forebyg stress i organisationen. 
 • At coache stressramte i forskellige stadier af stress vha. konkrete metoder og modeller - herunder virkningsfuld trin-for-trin guide til stresscoaching.
 • At forstå tålmodighed og kontrol af coachens ambitioner.
 • At indkoble alternative stressreducerende faktorer efter behov.
 • At anvende og forstå mentaltræning som supplement til stressreducering.
 • At vurdere hvornår anden eller supplerende intervention er nødvendig.
Teoretisk fundament

EmpowerMinds stresscoachuddannelse er baseret på en sammenkobling af teorier om coaching, kognitiv-, narrativ, og positiv psykologi samt mentaltræning. Læringsfundamentet for uddannelsen tager udgangspunkt i PITAL, der er en procesorienteret erfaringsbaseret læringsmetode udviklet af Jørgen Svenstrup. Du kan læse mere her:

Tilfredshedsgaranti

Vi tilbyder en unik tilfredshedsgaranti, hvor du opnår fuld tilfredshed eller pengene retur. Det er en æresag for os at sikre, at du får en stresscoachuddannelse af høj kvalitet, som du kan bruge i dit professionelle og faglige liv efterfølgende.

Max 15 deltagere

Vi tilbyder dig hold på max 15 deltagere, så du sikres den optimale sparring, støtte og opmærksomhed undervejs. Derudover sikres du tid og rum for praktisk læring og et tillidsfuldt læringsmiljø.

Kvalitetsstempel

Vores største kvalitetsstempel gives af vores tidligere deltagere. Du er velkommen til at kontakte os for at få skabt kontakt med en tidligere deltager, der kan give en ærlig og individuel vurdering af vores uddannelser. Du kan også læse personlige oplevleser på vores blog:

ICI-certificering

Som det eneste sted i Danmark tilbyder vi den internationale ICI-certificering. Det betyder, at du sikres en uddannelse, der giver dig stresscoach-kompetencer på højeste niveau. Derudover er uddannelsen kvalitetssikret af HCN, som er en international organisation, der stiller høje krav til formidling, læring og facilitering på stresscoachuddannelsen.

Normalpris: DDK 15.450,- (19.312,50 inkl. moms)

 

Hos EmpowerMind tror vi på, at uddannelse og personlig udvikling skal støttes. Derfor har vi skabt et overblik over en række støttemuligheder, så du kan få reduceret omkostningerne forbundet med at tage et uddannelsesforløb hos os. Læs mere her:  

Læs også om mulighed for rente- og gebyrfrit lån:

laan let.banner960x310

Din organistaion får en medarbejder, der:

 • kan identificere og vurdere stressindikatorer
 • har viden om stress og hvordan den påvirker hjernen
 • kan anvende mentaltræning som supplement til stress-reducering
 • kan kan coache stressramte i forskellige stadier af stress
 • kan vurdere hvornår anden eller supplerende intervention er nødvendig
 • har en bevidsthed om egentilstand, egne stresssignaler og stresstærskel

 

Hvis du har behov for flere argumenter, kan du downloade vores brochure herunder eller lade dig inspirere af

ICI stresscoach


Oversigt over EmpowerMinds uddannelser

Forudsætningen for at du kan tage EmpowerMinds Stresscoachuddannelse er, at du har gennemført Niveau 2 (Advanced level) eller tilsvarende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om optagelsesproceduren.

Klik på de gule cirkler eller teksten herunder og læs mere om EmpowerMinds uddannelser.

Niveau 1+2

Skal være gennemført

Forudsætning for optagelse på Teamcoachuddannelsen er, at Niveau 2 eller tilsvarende er gennemført.
Niveau 3

Stresscoach

Du lærer at coache stressramte i forskellige stadier af stress med langtidsholdbar effekt.

Opbygning:
6 undervisningsdage (kl. 9-18) fordelt på 4 moduler over 4 måneder (2+2+1+1).

Adgangskrav:
Advanced level (Niveau 2) eller tilsvarende.
Niveau 4

Master level

Opnå Master level ved at samle akkrediterede uddannelser og kurser.

Adgangskrav:
 • Begrundet ansøgning
 • Personlig screening-samtale.
 • Parathed til forandring og procesorienteret læring.

EmpowerMind

Booket 20%

Stresscoachuddannelse

6 dage (09-17) inklusiv certificering:

1. modul d. 23. - 24. januar 2018
2. modul d. 7. - 8. marts 2018
3. modul d. 5. april 2018
4. modul d. 8. maj 2018 Inkl. certificering

Din træner er: Seniorpartner Mitzi Svenstrup

Sted: Fænø Sund, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Pris: DDK 15.450,- (19.312,50 inkl. moms)

Mulighed for at tilkøbe overnatning for ca. 500kr pr overnatning

Stresscoachuddannelse

6 dage (09-17) inklusiv certificering:

1. modul d. 16. - 17. april 2018
2. modul d. 6. - 7. juni 2018
3. modul d. 23. august 2018
4. modul d. 2. oktober 2018 Inkl. certificering

Din træner er: Seniorpartner Mitzi Svenstrup

Sted: Poppelgårdvej 7, 2. sal. 2860 Søborg

Pris: DDK 15.450,- (19.312,50 inkl. moms)

Stresscoachuddannelse

6 dage (09-17) inklusiv certificering:

1. modul d. 9. - 10. oktober 2018
2. modul d. 20. - 21. november 2018
3. modul d. 10. januar 2019
4. modul d. 21. februar 2019 Inkl. certificering

Din træner er: Seniorpartner Mitzi Svenstrup

Sted: Poppelgårdvej 7, 2. sal. 2860 Søborg

Pris: DDK 15.450,- (19.312,50 inkl. moms)

gratisintro bro

Download Brochure

ICI stresscoach

Video om coachuddannelsen

Stressfri med mentaltræning

stresspakke

BØGER FRA EmpowerMind Books

empowermind books v2