Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser mellem EmpowerMind & Kunden (version december 2016)

 

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges det skyldige beløb 1,5% i rente per måned.

Kurser/uddannelser

Ved tilmelding fremsendes faktura på det fulde beløb, og tilmeldingen er først endelig gyldig, og plads garanteret, når beløbet er indbetalt. Afdragsordning mulig efter aftale.

Framelding til uddannelser og kurser ol. 

Indtil 8 uger før kursusstart, refunderes kursusprisen minus et administrationsgebyr på DKK 1500.

Senere end 8 uger før kursusstart refunderes 50% af kursusprisen.

Senere end 4 uger før kursusstart refunderes ikke noget.

Ved framelding på grundlag af screeningsamtale, refunderes det fulde beløb, sååfremt frameldingen foretages senest 7 dage efter screeningssamtalen.

Ved framelding før 4 uger før kursusstart kan det fulde beløb (fratrukket 10%) altid overflyttes til et andet hold, eller der er mulighed for at overdrage kursuspladsen til en anden uden yderligere omkostninger.

Mødepligt

Der er mødepligt på de uddannelser som afsluttes med en ICI certificering. 

Flytte hold

Det er undtagelsesvis muligt at flytte hold til en fast pris af 15% af uddannelsesprisen. Der vil blive tilstræbt at finde plads på det følgende hold men dette kan ikke garanteres.

Aflysning af opgaver 

Senere end 4 uger før opstart tilbagebetales depositum ikke

Senere end 2 uger før opstart tilbagebetales 50% af beløbet

Senere end 4 dage før opstart tilbagebetales 25% af beløbet

Beløbet kan også overføres til afholdelse af pågældende opgave på et senere tidspunkt. I så fald tillægges et gebyr på 5% af den samlede pris.

Coaching og andre 1-til-1 opgaver

Prisen for forløbet betales netto 8 dage forud for forløbets opstart, med mindre andet er aftalt.

Ved enkeltstående coachingsessioner kan betales netto kontant ved sessionens afslutning.

Evt. lokale- og transportomkostninger faktureres særskilt efter forudgående aftale med kunden.

Aflysninger af aftalte coachingsessioner skal ske min. 24 timer før den pågældende aftale. Ved rettidig aflysning aftales der en ny coachingssession som erstatning for den oprindelige. Ved ikke rettidig aflysning ydes der ingen erstatning for den pågældende coachingsession.

Ved ophør før tid refunderes det overskydende beløb ikke, med mindre andet er aftalt. Det overskydende beløb kan overføres til en anden aktivitet der udbydes af EmpowerMind.

Konsulent- & interne undervisningsopgaver

Med mindre andet er angivet, betales ved indgåelse af aftalen et depositum på 20% af opgavens samlede pris. Resten af beløbet betales netto 14 dage før opstart.

Andre vilkår

Ved indgåelse af aftaler der er over DKK 75.000 ekskl. moms kan der aftales betalingsrater, hvor sidste betaling skal være fortaget i forbindelse med opgavens afslutning.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information

KONTAKT OS HER

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9