Stresscoachuddannelsens indhold

Indholdselementer på de 5 moduler

Modul 1 (2 dage):

Nyeste viden og fakta om stress

Stress modeller og teorier

Dokumenteret viden og introduktion til mental træning 

Hvad betydning har hjernen og vores tanker?

Mental træning som værktøj til stresshåndtering

Fysiske og Psykiske signaler

Hvilke arbejdsbetingede stressorer skal vi være specielt opmærksomme på.

Afstresning. Trin for trin til afstresning.

Angstfulde stressorer ændres til velkendte og venlige stopsignaler

Mentaltræning live

Forskel på coaching og stress coaching (positiv psykolog)

Afprøvning af mangeartede og kraftfulde øvelser til at afhjælpe stress

Find mening i hverdagen og livet

Find de glemte ressourcer

Fordelig af udvalgt litteratur (der vil være flere bøger, som fremlægges på dag 2)

 

Modul 2 (2 dage):

Opsamling af læring fra sidste modul samt mellemliggende periode

Hvad er der fokus på? Du ser det du kigger efter og får derfor mere af det!

Fortsat fra modul 1: Hvordan understøtter vi de positive tanker og positive indre dialog

Glædesdagbog

Præmissen at stressende faktorer er present i dagligdagen

Adskille identitet og stressen

Internalisering/eksternalisering

Energioaser i det små

Fornægtelse der skaber klarsyn

Litteratur analyse/gennemgang af bøger

Yderligere mentaltræning

Udvidelse af værktøjskassen til forebyggelse og afhjælpning af stress

 

Modul 3 (1 dag):

Opsamling af læring fra sidste moduler samt mellemliggende periode

Håndtering af bekymringer

Ensomhed når stressen rammer

Indre og ydre krav

Mentaltræning koblet til øvelser

Hvad gør vi når en kollega ikke anerkender sin stress?

Litteratur analyse/gennemgang af bøger

 

Modul 4 (1 dag):

Opsamling af læring fra sidste modul samt mellemliggende periode

Få overblik i hverdagen

Prioriteringer

Trouble at the border

Mentaltræning koblet til øvelser

Coachsession fra A til Z

Plenum coaching med feedback

 

Modul 5 (1 dag):

Opsamling af læring fra sidste modul samt mellemliggende periode

Virksomhedsanbefalinger

Certificering. Live stresscoaching

Endelig feedback

Fejring

 

Da indholdet tilpasses til deltagerne, forbeholder vi os retten til at ændre på dagenes indhold.

 

Din underviser

Din underviser er Mitzi Svenstrup, der er int. cert. Mastercoachtræner med speciale i stress. Derudover er Mitzi Svenstrup uddannet mentaltræner og medforfatter til flere bøger omkring personlig udvikling.

Mitzi har gennem sit virke som leder set alt for mange tilfælde af stress og haft et brændende ønske om at gøre en forskel i forhold til stressproblematikken. Derfor var det helt naturligt for Mitzi Svenstrup at fokusere på stress, da hun i 2005 uddannede sig til coach. I dag underviser Mitzi Svenstrup på flere af Empowerminds uddannelser og coacher endvidere voksne som børn.

Mitzi har uddannelser fra forskellige aktører som ICC, ICI og Clutterburg, og har stor erfaring og viden fra hverdagen, hvor hun coacher stressramte, koblet med mentaltræning, med de samme værktøjer, som du lærer under uddannelsen.

 

Uddannelsen er en anerkendt ICI uddannelse, og indeholder netop de forudsætninger, du skal bruge, for at du kan møde en stressramt lige der, hvor de er. Således at du kan hvile i dig selv som stresscoach/behandler med en alsidig og bred indsigt i stressens univers, og med en solid værktøjskasse af redskaber, herunder mentaltræning.

 

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9