Målgrupper for ICI Coachuddannelsen

 

 

 

 

Sundhedsfagligt personale

Borger empowerment er gavnligt for såvel trivsel som hurtig recovery, og at forstå og understøtte dette, er måske den væsentligste nye kompetence for fremtidens sundhedsaktører. Den coachende tilgang er per definition empowerment-skabende, og netop derfor ser vi stadig mere sundhedsfagligt personale og ledere på vores coachuddannelser.

Som sundhedsaktør ved du hvor vigtig balancen er mellem præcis kommunikation og empatisk kommunikation. Med coaching kompetencer bliver balancen kniv-skarp, og du vil få redskaber til at sikre dig mod følelsesmæssig kapring, uden at overkompensere gennem distance.

Coachtræningen sikrer endvidere en yderst effektiv spørge- og lytteteknik, som er gavnlig til såvel visitation, udredningssamtaler og patientstøtte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre

Mange tager en coachuddannelse for at få nye faglige værktøjer, men det de fleste bliver overraskede over, er hvor kraftfuld den coachende tilgang er i forhold til børn og parforhold.

Du vil lære at kommunikere tydeligere i forhånd til din partner og dine børn, og du vil opleve en betydeligt bedre kontakt til fx udfordrende teenagebørn.
De coachende principper er skabt til at opdrage børn på den mest enkle og kraftfulde måde, hvor du vil opleve dine børn tage ansvar og opleve sig indre motiverede til det der tidligere måske var problemfyldt.

Du vil generelt opbygge en øget bevidsthed og et mentalt overskud, der kan være afgørende i pressede situationer i hjemmet, og såvel din partner som dine børn vil bemærke en positiv forandring i din måde at være tilstede på i familien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuter og psykologer

Med en coachuddannelse supplerer du din terapeutiske metode, med en helt ny værktøjskasse, der blandt andet er særdeles velegnet til at hjælpe dine klienter til handling, kommitment og fastholdelse af deres nye strategier. Coachingen er som udgangspunkt fremadrettet, og understøtter dermed en central udfordring i den traditionelle problemfokuserede terapeutiske tradition.

Samtidige indeholder coaching metakognitiv metode, så du opnår kompetence til at arbejde metakognitivt med dine klienter, og et løft i præcis spørge- og lytteteknik, vil gøre dig endnu skarpere til at fange alt mellem linjerne.

Dette betyder at du vil opleve hurtigere fremgang med dine klienter, og du vil få nye redskaber til at fastholde fremgangen. Dette skyldes ikke mindst at den coachende tilgang sikrer ansvarsoverdragelse indbygget i metoden, så dine klienter vil føle høj grad af empowerment, der vil løfte dem videre.

Hvis du er udfordret med følelsesmæssig kapring i hverdagen, vil coachuddannelsen også give dig effektive redskaber så du kan holde dig fri af kapring, uden at gå på kompromis med empatien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialfagligt personale

Som fx socialrådgiver eller specialpædagog, vil du opnå en række nye kommunikative færdigheder, der særdeles effektivt vil trække dine klienter ud af offerrollen og samtidig sikre at, du ikke uden at opdage det, bliver følelsesmæssigt kapret af klienternes situation.

Coach-træningen vil give dig bevidsthed om din egen adfærd og andel af samtalerne, og de indbyggede værktøjer vil sikre ansvarsoverdragelse hos dine klienter gennem øget motivation og ejerskab på deres situation.

Du vil blive endnu bedre til at skabe støttende relationer – også til de mest udfordrende klienter, og du vil samtidig få værktøjer til at passe på dig selv, så ikke du tager mentalt overarbejde med hjem. Balancen mellem resultater og relationer er delikat, og du vil blive endnu skarpere til at navigere sikkert netop der.

Endelig vil intensiv træning i kraftfuld spørge- og lytte-teknik, ruste dig endnu bedre til at lytte mellem linjerne, så du også kan udfordre og agere på det uudtalte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærere og andre undervisere

Som underviser på uddannelser på alle niveauer fra indskoling til voksen uddannelse vil du blive endnu bedre rustet til at støtte eleven/den studerende hvor han/hun er, gennem kraftfulde spørgsmål og en stærkere evne til at lytte efter såvel verbal som nonberbale signaler.

Den coachende tilgang i underviserrollen styrker ansvarlighed og indre motivation hos eleven/ den studerende, der i højere grad får ejerskab på sin egen læringssituation.

Coachingen er tillids- og læringsbaseret, og selvom vi véd du oplever at du allerede baserer din underviserrolle på netop det, vil du opdage at der er flere niveauer, der åbner endnu flere døre til elevens/den studerendes potentiale.

Du vil endvidere styrke din klasseledelse, gennem endnu tydeligere kommunikation og nye feedback strategier, ligesom du vil blive endnu skarpere på din egen mentale tilstand i underviserrollen, så du kan imødegå de følelsesmæssige udfordringer en heftig skoledag kan medføre – måske også på hjemmebanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledere

Først og fremmest vil coachuddannelsen give dig en række konkrete redskaber, der vil hjælpe dig til at forløse og udvikle dit teams fulde potentiale, og du vil blandt andet træne teknikker til at håndtere udfordringer, uden at blive følelsesmæssigt kapret.

Du vil få værktøjer til at skabe overblik, som forudsætning for at kunne tage de rette beslutninger, og vil opleve øget gennemslagskraft og større præcision i din kommunikation. Styring af processer og tavlemøder vil blive nemmere, og du vil opleve højere grad af engagement og ejerskab gennem coachingbaseret projektledelse.

Endelig vil du øge din bevidsthed om egen lederadfærd og du vil opleve at du i højere grad vil kunne møde dine medarbejdere hvor de er, lede værdibaseret og justere de planer og processer, der ikke virker optimalt.

Kvaliteten af relationer er central i coachingen, og du vil få konkrete redskaber til at møde dine medarbejdere hvor de er, og til at styrke teammedlemmernes- og dine egne relationer - også i modgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sælgere

Sælgerens tre vigtigste kompetencer er relations-opbygning, behovsafdækning og lukning af en ordre. Coachingprocessen indeholder præcis de tre kompetencer, og du vil opleve at markant løft på alle tre områder, uanset hvor god du er i forvejen.

Du vil også komme til at arbejde med de personlige blokeringer, der eventuelt står i vejen for din salgsfremgang, og vil lære mentale strategier til at passere dem.

Har du vindermentalitet, vil du lære at bevare den, uden at blive påvirket af nederlag, og du vil lære at finde og bevare din personlige motivation – også når der er modgang.

Effektiv spørge- og lytte-teknik, vil give dig adgang til et nyt niveau i salgssituationen, og sætter du et personligt mål om øget salg inden uddannelsesstart, vil du opleve at det bliver indfriet inden du bliver certificeret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politi & militær

Som politimand eller soldat vil coachuddannelsen løfte dig til næste niveau hvad angår præcis kommunikation.

Du vil blive endnu bedre til at bevare roen i udfordrende situationer og til at håndtere pres, gennem en øget bevidsthed om din egen adfærd, og hvad der påvirker din mentale tilstand.

Du vil øge din gennemslagskraft, og blive endnu skarpere på balancen mellem det at vise tillid og stille krav, så du kan navigere sikkert i udfordrende situationer.

Coachingens effektive spørge- og lytte teknik, vil klæde dig yderligere på til forhør, interview og den vanskelige samtale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere og konsulenter i alle brancher

 

Hvis du er medarbejder eller konsulent og ikke kan finde dig selv i nogen af de ovenstående kategorier, så er her hvad du kan forvente af ekstra udbytte af coachuddannelsen.

Du vil blive bedre til at få overblik over din arbejdsdag, lave prioriteringer og tage beslutninger. Din kommunikation med kolleger og ledere vil blive mere præcis, og du vil opdage øget respekt og færre mulige konfliktsituationer.

Coachuddannelsen vil også give dig øget bevidsthed om dine egen adfærd, så du kan navigere mere tilpasset situationen. Du vil derfor blive bedre til at sige fra, og undgå stress, og du vil også opleve at du har lettere ved at undgå at blive følelsesmæssigt kapret i travle og/eller konfliktsituationer, og det vil øge dit fokus og forbedre dine resultater.

Endelig indeholder den coachende tilgang dels adgang til kraftfuld spørge- og lytte-teknik, som du kan anvende i alle faglige samtaler, og dels en række effektive redskaber til at forbedre arbejdsmæssige (og private) relationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledere & selvstændige

Først og fremmest vil coachuddannelsen give dig en række konkrete redskaber, der vil hjælpe dig til at forløse og udvikle medarbejdernes fulde potentiale. Du vil træne teknikker til at håndtere udfordrende og følsomme samtaler, uden at blive følelsesmæssigt kapret.

Du vil få værktøjer til at skabe overblik, som forudsætning for at kunne tage de rette beslutninger, og vil opleve øget gennemslagskraft og større præcision i din kommunikation.

Den coachende tilgang er baseret på tillid, så du vil identificere eventuelle barrierer i forhold til dette, og vil få mulighed for at træne tillidsbaseret lederskab, og derved øge graden af motivation og ansvarlighed blandt dine medarbejdere. Resultater er reduceret sygefravær, øget trivsel og bedre resultater.

Endelig vil du øge din bevidsthed om egen lederadfærd og du vil opleve at du i højere grad vil kunne møde dine medarbejdere hvor de er, lede værdibaseret og justere de strategier der ikke virker optimalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

HR - ledere og konsulenter

Coachingkompetencen er optimal når det gælder om udvikling af ledere og medarbejdere, og du vil få helt konkrete værktøjer, der vil øge værdien af enhver faglig eller personlig samtale du har med en kollega.

Du vil lære kraftfuld spørge- og lytte-teknik, du kan anvende til fx kompetenceafklaring, og vanskelige samtaler, og du vil få adgang til et helt nyt niveau af nonverbal kommunikation, der er afgørende i fx ansættelsessamtaler.

Du vil træne feedback som centralt værktøj til læring og udvikling, og vil aktivt kunne støtte ledere i at agere coachende og tillidsbaseret i forhold til deres medarbejdere.

Endelig vil du lære at holde dig fri i konfliktfyldte situationer, og vil derfor kunne agere optimalt i mediering eller under pres.