Argumenter for Mentaltræneruddannelsen

Uddannelsen giver de personlige og faglige kompetencer, der skal til for at stшtte den enkelte og/eller en gruppe uanset om det handler om at præstere bedre, eller det handler om at få det bedre.

Herunder ser du eksempler på hvor andre Mentaltrænere sætter deres special-kompetence i spil

Flere af vores uddannede Mentaltrænere er ansat på uddannelsesinstitutioner, hvor de både hjælper studerende med mental eksamensforberedelse og reduktion af eksamens angst, samt støtter de (desværre) flere og flere unge med psykiske udfordringer som angst, depression og stress.

Flere Mentaltrænere er ansat i forskellige kommunale institutioner hvor de fx arbejder med overvægtige borgere, rygestopkurser, kurser i KRAM-faktorer, og oplever betydelige resultater.

Enkelte Mentaltrænere er ansat på specialskoler med svært udfordrede børn og unge med diagnoser som fx Autisme, Tourette, ADHD, OCD etc. og rapporterer at selv i den udfordrede målgruppe opnår de resultater med Mentaltræningen som deres kolleger simpelthen ikke kan tro er virkelige.

Efterhånden er en del mentaltrænere ansat i jobcentre, hvor de dels kan hjælpe de velfungerende jobsøgere til fx at præstere bedre til jobsamtaler, men ligeså vigtigt kan mentaltræningen hjælpe den udfordrede gruppe til at få det bedre mentalt; – fx depressions- og stressreduktion, bedre selvværd, mere mental robusthed og hvad der ellers måtte være af psykiske ubalancer og affektive diagnoser.

Mange mentaltrænere arbejder mere specialiseret i forhold til fx elitesport, hvor vi har uddannet Mentaltrænere indenfor blandt andet golf, ridning, skydning, håndbold, løb, petanque, floorball, cykling og skak. AndreMentaltrænere arbejder med sport på juniorniveau.

...Og så er der alle de øvrige, der arbejder med deres interesse og kompetenceområder, og laver kursusforløb eller individuelle forløb i fx. Personlig gennemslagskraft, Fobi-arbejde, Mindfulness og meget andet.