Vejen til sund robusthed

Robusthedstræning hos EmpowerMind foregår gennem en unik blanding af anvendelse af bevidste og ubevidste strategier.

Med kravet om stadig højere grad af præstation fra såvel ledere som medarbejdere, samtidig med at vilkårene bliver strammere, er der brug for helt nye værktøjer, der både tilgodeser kravet til præstation, samtidig med at trivslen, indre ro og motivation fastholdes.

Kursusforløbet "Vejen til sund robusthed" bygger på nyeste forskning og lever op til netop den udfordrende dualitet.

Robusthedstræning er mental styrketræning, der tidligere er anvendt inden for militæret for at styrke soldaters mentale kapacitet. I dag er det måske den vigtigste nye kompetence, der afgør forskellen på om vi kan navigere i den nye virkelighed, eller om vi må give fortabt. Vi har ikke råd til det sidste!

Robusthedstræning hos EmpowerMind foregår gennem en unik blanding af anvendelse af bevidste og ubevidste strategier (se illustration nedenfor).
Mentaltræning er en træningsform fra elitesporten, der anvendes til at flytte top-atleter fra sølv til guld. I dag er mentaltræning det måske mest kraftfulde udviklingsværktøj på markedet.

Hør Jørgen Svenstrup forklare hvorfor Mentaltræning skal ind på direktionsgangen HER.

Robusthedskursus er for ledere og medarbejdere

Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere, der grundlæggende ønsker at styrke den mentale robusthed, og dermed bliver i stand til at øge graden af præstation og samtidig bevare roen og motivationen.

Som leder får du robuste...

  • Medarbejdere med øget evne til at fokusere og bevare koncentrationen.
  • Medarbejdere med øget motivation og arbejdsglæde.
  • Medarbejdere der går mere efter målet.
  • Medarbejdere der kan visualisere og indfri mål.
  • Medarbejdere med reduceret stress og mere indre ro.
  • Medarbejdere med større kendskab til hjernens muligheder og begrænsninger.

 

Din virksomhed får...

  • Øget mental robusthed, trivsel og bedre bundlinje.

 

Indhold & form

På kurset lærer medarbejderne - udover en række konkrete resiliens styrkende værktøjer - at mentaltræne. Og de lærer gennem denne unikke kombination en effektiv og velafprøvet metode til at udnytte hjernens potentiale til gavn for dem selv og virksomheden. Mentaltræning er en veldefineret proces, hvor deltagerne først lærer at identificere den optimale kropslige og mentale tilstand, hvor vi har adgang til optimalt fokus. Derefter lærer deltagerne at anvende kraftfulde visualiseringer og forestillinger til at designe og indfri egne og virksomhedens mål. Programmet, der skræddersys til jeres behov og pengepung, indeholder blandt andet typisk følgende elementer:

- Resiliens, der øger coping-kompetencen og derigennem oplevelsen af mental robusthed og trivsel. Resiliens-træning har vist sit værd i bl.a. militæret, hvor soldater trænes til at kunne håndtere en hvilken som helst situation. Der er efterhånden betydelig forskning, der viser hvor afgørende en høj grad af resiliens er – også blandt medarbejdere, der udsættes for forandring i arbejdslivet.

- Styrker, der øger medarbejdernes kendskab til og bevidsthed om deres signaturstyrker, og derigennem flytter fokus til det, der fungerer i livet og på arbejdet. Styrkeforskningen bygger på to parametre: Dels identifikationen af egne styrker, og herefter på hvordan disse kan sættes mere i spil i hverdagen. Begge dele er trivselsfremmende.

- Hjernens strategier, der giver medarbejdernes indsigt i, hvordan hjernen arbejder, og hvordan den kan påvirkes med øget trivsel som følge. Et øget kendskab til grundlæggende mentale processer, øger graden af bevidsthed og medindflydelse på egen tilstand.

- Mental træning, som et konkret værktøj, der styrker den mentale robusthed, øger oplevelsen af trivsel, øger pytgrænsen og reducerer stress og bekymringer. Mentaltræning er oprindeligt anvendt inden for elitesport, men er i dag en valideret intervention, der både hjælper medarbejdere til at få det bedre og/eller præstere bedre, afhængigt af hvor der er behov for fokus.

- Trivselsregnskabet, der giver indsigt i, hvilke faktorer der øger henholdsvis reducerer trivslen i arbejdet, og anviser veje til at påvirke disse bevidst eller ubevidst. Gennem indsigt i vores eget trivselsregnskab kan vi lære enten at øge de parametre, der styrker trivslen eller reducere de parametre, der modvirker trivslen. 

Kurset er designet til at sikre maksimal fastholdelse og forankring af læring. Således mødes vi en dag hver måned i 3 måneder, hvor vi hver gang bygger ovenpå det, vi har lært og lægger et nyt niveau på træningen. Deltagerne skal regne med at mentaltræne i 15 minutter dagligt i hele perioden for at opnå fuldt udbytte. 

"Vejen til sund robusthed"

Oplever du et usundt arbejdsmiljø, eller at trivslen har det svært.

Empowermind tilbyder interne virksomhedstilpassede kurser for ledige og medarbejdere.

Kontakt os venligst for yderligere information og et konkret tilbud.