Præstér bedre - fysisk & mentalt

 kursus praester bedre - fysisk og mentalt

Mental og fysisk sundhed giver øget trivsel og bedre præstationer.

Kan du svare 'JA' til en af følgende udsagn?

- Jeg vil smide de overflødige kilo!

- Jeg vil være mentalt stærk både på jobbet og privat!

- Jeg vil forbedre min søvn og vågne udhvilet!

- Jeg ønsker at leve et liv uden stress!

- Jeg ønsker at få et højere energiniveau!

- Jeg vil have en sundere livsstil med sunde kostvaner!

- Jeg vil dyrke mere motion!

.......så er det her kursusforløb designet til lige netop DIG.

 

Dette kursusforløb tager en holistisk tilgang til at skabe optimale betingelser for høj trivsel og forbedrer dine præstationer både på jobbet og privat.

Gennem en struktureret proces baseret på evidensbaserede metoder, arbejder vi målrettet med at give dig redskaber og metoder til at skabe varige ændringer i din hverdag. Du vælger selv det fokus du vil have i forløbet og gennem coaching, vidensdeling og mentaltræning bygger vi et individuelt forløb, der tilsikrer de reusltater du ønsker.

 

Forløbet består af 4 bærende elementer:

 • Bedre søvn og overskud - Lifesttyle Assessment og nye vaner

 • Sundere livsstil - bodyCoach 13 dages kur

 • Øget trivsel og forebyg stress - Mentaltræning

 • Bedre form - Individuelt fysisk træningsprogram

Lifestyle Assessment og nye vaner

Nyere forskning viser at vores trivsel og præstationer er stærkt påvirket af stressniveauet i kroppen, hvor det er ligeldes er videnskabeligt dokumenteret, at vores stressniveau påvirkes signifikant af kvaliteten af vores søvn og mentale pauser.

I denne del af forløbet fokuserer vi på identifikation af vores stressorer i dagligdagen gennem en biometrisk mål - Lifestyle Assessment - både i starten og slutningen af forløbet. I denne assessment kan vi dels måle hvilke aktiviteter der stresser dig i hverdagen, kvantitet og kvalitet af søvnperioder og effekten af din fysiske aktivitet. På baggrund heraf lægger vi sammen en plan for de nye vaner, der kan understøtte indsatsen mod højere grad af trvisel, forebyggelse af stress og øgede pæstationer.

Firstbeat certified provider

 

bodyCoach 13-dages kur - varigt vægttab


Om du trænger til at tabe de overflødige kilo eller blot vil stå endnu skarpere til sæsonen eller sommerens solbadning, så er denne del af forløbet helt perfekt. Du vil få en stor indsigt i hvordan din kost påvirker dit velvære og samtidig etablere varige strategier for at spise og drikke fornuftigt.

Alle deltagere får muligheden for at være med i 13 dages optimal næringsoptagelse/udrensning, hvor vi har gode erfaringer med kostprogrammet som giver vægttab, masser af energi og overskud.

Desuden bliver din “værktøjskasse” fyldt med gode kost redskaber, som du kommer til at bruge resten af livet. Vores kostprogram understøtter træningen.

 

BC SSS Logo1 300x1071

 

 
Mentaltræning - øget mental balance


Mentaltræning har igennem de sidste 40-50 år været meget udbredt i sportens verden til at tage atleter de sidste % op mod guldpodiet. Udviklingen har taget denne metode langsomt, men sikkert, ind i forskellge områder indenfor behandling og præstationsfremme.

Du vil i denne del af forløbet dels blive introduceret til Mentaltræning som metode og dels lære at mentaltræne målrettet mod de mål og drømme du selv har. 

Alle deltagere vil i løbet af forløbet få mulighed for at få lavet personlige mentaltræningsprogrammer, som kan hjælpe dig med at arbejde med lige præcis de ting du ønsker.

Læs mere om Mentaltræning her 

 

Fysisk træning - kom i bedre form


Denne del af forløbet er også 100% tilpasset dig og dine ambitioner, hvor vores fokus er på at hjælpe dig med at tilrettelægge lige netop den mængde og type af fysisk aktivitet, der skal til for at du opnår dine drømme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ca. 30 minutters moderat fysisk aktivitet (forøget puls) minimum 3 gange om ugen, hvilket anses for at forebygge mange livssstils-sygdomme, hvilket er en af vores ambitioner med denne del.

Igennem individuelle coaching-forløb og løbende opfølgning planlægger vi i samarbejde med dig, hvilken form for fysisk aktivitet, der passer dig og tilsikrer at omfanget er nøje afstemt med de øvrige mål du sætter for f.eks. vættab, præstationer og trivsel.

 

Hvorfor deltage?

Der stilles højere og højere krav til præstationer på arbejdspladsen og der er et stigende antal mennesker, der udforsker grænserne for deres fysiske og mentale formåen gennem diverse former for sportsaktiviteter.

Hvad enten det handler om at præstere optimalt fysisk og/eller mentalt på arbejdspladsen eller i fritiden, så er det vigtigt at skabe optimale forudsætninger for præstationerne.

Adskillige forskningsresultater peger på, at vi præsterer bedst gennem en god balance mellem belastning og restitution, hvilket opnås bedst gennem effektiv hvile i løbet af dagen og søvn i passende kvalitet og mængde. Endvidere har kost og ernæring en afgørende indflydelse på både kroppens og hjernens evne til at præstere.

I samarbejde med bodyCoach tilbyder vi et individualiseret forløb, der afvikles i mindre grupper, men har fokus på den enkeltes personlige mål og udvikling indenfor


• God balance mellem belastning og restitution
• Sundere livsstil gennem kost og ernæring
• Mental styrke
• Vægttab, hvis nødvendigt
• Effektiv træning (kondition og styrke)

 

Udbyg værktøjskassen med redskaber indenfor biometriske data, mentale processer og bevidst fokus på kost og ernæring. Få lysten og motivationen til at leve et liv i balance med effektiv restitution, kost og træning.

Som en del af kurset tilbydes alle deltagere intensive workshops med fokus på

 • Personlige biometriske målinger fokuseret på stress, hvile og søvn
 • Personlige coaching-sessioner på præstationsadfærd
 • "13-dages bodyCoach kuren" med henblik på vægttab, sunde kostvaner og optimal næringsoptagelse
 • Personligt træningsprogram med udgangspunkt i niveau og ambitioner
 • Personlige mentaltræningsprogrammer tilpasset de personlige mål

Vi skaber forudsætninger for at udnytte det fulde potentiale af den tid der allerede investeres både arbejdsmæssigt og i fritiden, med henblik på at øge præstationer og trivsel helt generelt.

 

Mange af vores kursister på dette kursus oplever

 • vægttab på 5-8 kilo
 • øget fysisk velvære gennem en sundere livsstil
 • mere overskud og energi gennem nye vaner
 • væsentlig forbedret  søvn
 • øget koncentrationsevne i pressede situationer
 • forbedrede resulateter indenfor sport og arbejde
 • bedre præstationer både på jobbet og i fritiden

Målgruppe

Alle der har et ønske om enten at præstere elle trives bedre både arbejdsmæssigt og privat, og som er indstillet på at gøre en indsats for at opnå dette gennem varige adfærdsændringer.

Bestilles som virksomhedsinternt workshop eller kursusforløb.

Varighed

Vores forløb tilpasses den enkelte virksomhed behov og ønsker. Vi vil arbejde virtuelt med den enkelte mellem modulerne, hvor det forventes at den enkelte gennemfører egen træning efter aftalerne i de individuelle coachingsamtaler.

Inkluderet i prisen er

 • bodyCoach 7 eller13 dages kur
 • opfølgning og kostråd gennem hele kuren
 • personligt træningsprogram tilpasset behov og ambitioner
 • mentaltrænings lydfiler tilpasset den enkelte
 • 2 stk. FirstBeat Lifestyle Assessment med feedback og rapport

 

Virskomhedsinterne forløb kan skaleres op og ned, men vi anbefaler minimum 3 halve workshop-dage med minimum en måneds mellemrum for at skabe varig adfærdsændring.

 

Pris

Alle vores forløb tilpasses den enkelte virksomheds behov og kan derfor også prismæssigt tilpasses behov og ønsker, men i alle forløb vil hver deltager som minimum få 2 stk. Lifestyle Assessments, BodyCoach-kur, Personlige mentaltrænings-lydfiler og Online coaching-forløb i hele perioden.

 

Cookies