Mental Coaching i Sport

Vores koncept indenfor Mental Coaching i sportens verden tager en holistisk tilgang til arbejdet med den mentale parathed hos atleten eller teamet. Vi arbejder derfor både med det rent sportslige og de øvrige forhold, der kan have indflydelse på om der opnås succes og ambitionerne indfries.

 

EmpowerMind arbejder med følgende områder for at optimere performance og at frigøre det fulde potentiale:

 

Mental Coaching 

 

Sociale forudsætninger

For at kunne fokusere bedst muligt på de ambitiøse mål, herunder træningen og konkurrencer, er det vores erfaring, at der skal være styr på ’baglandet’. Dette vil i realiteten sige, at når der er styr på områder som bolig, økonomi, socialt samvær og mental adspredelse, kan atleten fokusere bedre på det der er vigtigt i forhold til ambitionen.

Derfor arbejder vi indgående med at skabe en god balance imellem missionen (ambition og mål), værdierne og den overordnede game plan. Denne afklarende fase er med til at fastholde motivationen gennem hele rejsen mod succes og vil løbende blive ankeret i processen.

Denne del vil typisk gennemføres som 1:1 samtaler eller team-sessioner og som oftest i tæt samarbejde og koordination med de øvrige eksperter (fysisk træner, teknisk træner, kostvejleder m.m.).

 

Fysiske forudsætninger

Der er omfattende forskning der peger på, at atleters søvn og restitution har afgørende indflydelse på evnen til dels at præstere under pres og dels at få det optimale ud af den fysisk og tekniske træning. Dette er almen viden for langt de fleste seriøse atleter og deres trænere, men det er vores erfaring at bevidstheden om hvad der stresser kroppen i dagligdagen, samt kvalitet og varighed af søvn.

Derfor arbejder vi med evidensbaserede biometriske målinger af atleternes adfærd, hvor vi identificerer mulige indsatsområder i forhold til at skabe optimale forudsætninger for at præstere under pres og optimere træningen. De biometriske målinger gennemføres med førende FirstBeat-teknologi og kan foretages uden at gribe forstyrrende ind i hverdagen og træning – alligevel giver det en høj grad af øget selvindsigt og skaber altid basis for vigtige adfærds-justeringer.

 

Mentaltræning

Vi arbejder både på det bevidste og ubevidste plan med at styre vores tanker og følelser både under træning og konkurrence.

Med udgangspunkt i neuroscience og adfærdspsykologi arbejder vi på det bevidste plan med at skabe stærke strategier for at håndtere tanker og følelser i pressede situationer. EmpowerMinds model er en videreudvikling af ACT (Acceptance Compliance Therapy) og gennem træning og coaching arbejder vi aktivt med de tanker, der kan stå i vejen for præstationerne og tilsikrer at de bliver en integreret del af adfærdsmønsteret og arbejder med og ikke imod atleten.

På det ubevidste plan anvender vi egentlig mentaltræning, hvor atleten gennem korte audio-filer træner de tanker, der understøtter strategierne fra den bevidste træning, ved at programmere hjernen gennem etablering af nye neurale forbindelser. I mentaltræningen arbejder vi både med visualiseringer af mål og teknik, og de personlige egenskaber der skaber vindere.


Hvad opnår du?

Vores forløb er altid 100% tilpasset den enkelte atlet eller team, hvilket også betyder at varighed og omfang varierer meget. Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at vores arbejde foregår som supplement til og i tæt samarbejde med øvrige aktører omkring den enkelte atlet eller team.

Ligeledes kan ovenstående elementer skaleres op og ned efter behov, ambitioner og økonomi.

Denne del af din træning vil give dig

  • De berømte sidste 5-10% der giver succes
  • Optimale forudsætninger for effektiv træning
  • Gode vaner omkring søvn, pauser og restitution
  • God balance mellem arbejde, fritid og træning
  • Mentalt overskud i pressede situationer
  • Stærke strategier for dit mentale arbejde med modstand og modgang

 

Vil du høre mere?

Kontakt Master Mental Coach, Klaus Dahl Tindborg  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Om Empowermind

EmpowerMind Danmark tilbyder en række specialeudpegninger inden for empowerment-skabende personlig og faglig udvikling og er samtidig Det danske ICI Member Institute, der som de eneste i Danmark har licens til at certificere coaches efter ICI's høje internationale standard. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt i verdensklasse.
Læs mere om os her...
Det teoretiske fundament bag alle vore ydelser er en effektiv blanding af systemisk tænkning, positiv psykologi, kognitiv teori og socialkonstruktionisme.
Læs mere om vores læringsprincipper her...
Gennem læring, forskning og dokumentation, skaber EmpowerMind personlig og faglig udvikling, der forløser det enkelte menneskes talent
EmpowerMind vil være verdensledende indenfor mentaltræning, og vil være dem der uddanner, certificerer og licenserer de bedste i markedet indenfor coaching og mentaltræning.
Læs mere om holdet bag her...