Datadrevet trivsel & engagement

Skab bedre resultater gennem øget trivsel og engagement

En væsentlig forudsætning for trivsel og evnen til at præstere maksimalt, er at der er fysisk og mentalt overskud til at kunne fokusere på den adfærd, der understøtter aktiviteter. 

Sæt ind overfor stress inden den opstår ved at anvende biometriske data til at identificere dine stressorer både på jobbet og i fritiden, så der kan lægges en god strategi for adfærdsændringer, der understøtter en høj grad af trivsel og balance i livet.

Ved at kombinere vores viden indenfor neuroscience og adfærspsykologi med data fra henholdsvis biometriske målinger og trivselsmålinger, etableres der solide adfærdsændringer, der efterfølgende integreres gennem personlig coaching og mentaltræning.
Identifikation af stressorer

Alle vores forløb starter op med en biometrisk måling over 3-6 døgn, med det formål at identificerer hvilke aktiviteter der henholdsvis dræner og genopbygger energiniveauet i kroppen. At stresse kroppen og det mentale niveau - det sympatiske nervesystem - har mange positive effekter og er en forudsætning for at kunne præstere og reagere når det er nødvendigt. Det er dog også en forudsætning, at vi i samme grad sørger for at restituere både krop og hjerne, så vi samlet set undgår udmatning. Det er ligeledes vores erfaring, at der ofte er uoverensstemmelse mellem oplevet og fysisk stressniveau.

Derfor sørger vi for at lave en detaljeret biometrisk måling, hvor der skabes øget indsigt i de stressorer der påvirker kroppen og hjernen i løbet af dagen og natten, herunder effekten af vores søvn, hvile og aktivitet.

Identifikation af adfærdsændringer

På baggrund af de biometriske målinger genereres en detaljeret rapport over stressorer og restitution, hvilket danner grundlaget for en coachingsession fokuseret på etablering af adfærdsændringer, der er målrettet mod at skabe en god balance mellem stress og restitution, samt etablering af plan der er baseret på en høj grad af ejerskab hos den enkelte.

Etablering af optimale forudsætninger

De aftalte adfærdsændringer anvendes til at etablere nye vaner over en periode på 2-6 måneder, hvor der anvendes teknologi til at coache både på fastholdelse af aftaler og nødvendige justeringer.

Derudover understøttes hele forandringsprocessen med mentaltræning, hvor den bevidste adfærd kombineres med en ubevidst indsats, der manifesterer den nye adfærd og tilsikrer en varig effekt.

Fastholdelse af bæredygtig adfærd

Efter 2-3 måneder gentages den biometriske måling med henblik på effektmåling, samt etablering af varige adfærdsændringer og en indre motivation til at fastholde de nye vaner. Derudover understøttes ejerskabet af den fremtidige proces med en personlig mentaltræning fokuseret på fastholdelse af de nye vaner.

Bestilles som virksomhedsintern workshop eller kursusforløb