Datadrevet leder performance

De fleste ledere oplever et mere eller mindre konstant krav om at præstere både personligt og som leder, og i en verden i hastig udvikling, er der behov for at være både fysisk og mentalt forberedt på de udfordringer der opstår.

Mange virksomheder investerer mange ressourcer i lederudvikling, hvor der er stor fokus på kompetence- og vidensopbygning. Det er dog de færreste der tilsikrer, at deltagerne har de optimale fysiske og mentale betingelser for at kunne præstere og trives

Der er massiv forskning, der dokumenterer hvorledes fysisk og mentalt overskud, har en afgørende indflydelse på indlæringsevne og præstationsniveau. En stor del af denne forberedelse ligger i etablering af gode vaner omkring områder som søvn, hvile, aktivitet og kost.

Ved at kombinere vores viden indenfor neuroscience og adfærdspsykologi med data fra henholdsvis biometriske målinger og procesmålinger, etableres der solide adfærdsændringer, der efterfølgende integreres gennem personlig coaching og mentaltræning.

På denne måde tilsikres der optimale fysisk og mentale vilkår for indlæring og præstation, hvilket skal ses som et supplement til de udviklingsinitiativer, der allerede gennemføres i virksomheden, med henblik på at øge udbyttet af aktiviteterne.

Identifikation af udviklingsområder

Som opstart gennemføres en biometrisk måling over 3-6 døgn, med det formål at identificerer hvilke aktiviteter der henholdsvis dræner og genopbygger energiniveauet i kroppen.

At stresse kroppen og det mentale niveau - det sympatiske nervesystem - har mange positive effekter og er en forudsætning for at kunne præstere og agere effektivt. Det er dog også en forudsætning, at vi i samme grad sørger for at restituere både krop og hjerne, så vi samlet set undgår udmatning.

Den detaljerede biometriske måling, skaber øget indsigt i de stressorer der påvirker kroppen og hjernen både arbejdsmæssigt og privat, herunder hvorledes søvn, hvile og aktivitet influerer på effektivitet i dagligdagen.

Identifikation af adfærdsændringer

På baggrund af de biometriske målinger genereres en detaljeret rapport over stress- og restitutions-balancen, hvilket danner grundlaget for en coachingsession fokuseret på identifikation af udviklingsområder, der er målrettet mod at skabe en god balance mellem stress og restitution, samt etablering af en plan der er baseret på en høj grad af ejerskab hos den enkelte.

Etablering af optimale forudsætninger

De aftalte adfærdsændringer anvendes til at etablere nye vaner over en periode på 2-6 måneder, hvor der anvendes teknologi til at coache både på fastholdelse af aftaler og nødvendige justeringer.

Derudover understøttes hele forandringsprocessen med mentaltræning, hvor den bevidste adfærd kombineres med en ubevidst indsats, der manifesterer den nye adfærd og tilsikrer en varig effekt.

Fastholdelse af bæredygtig adfærd

Efter 2-3 måneder gentages den biometriske måling med henblik på effektmåling, samt etablering af varige adfærdsændringer og en indre motivation til at fastholde de nye vaner. Derudover understøttes ejerskabet af den fremtidige proces med en personlig mentaltræning fokuseret på fastholdelse af de nye vaner.

Om Empowermind

EmpowerMind Danmark tilbyder en række specialeudpegninger inden for empowerment-skabende personlig og faglig udvikling og er samtidig Det danske ICI Member Institute, der som de eneste i Danmark har licens til at certificere coaches efter ICI's høje internationale standard. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt i verdensklasse.
Læs mere om os her...
Det teoretiske fundament bag alle vore ydelser er en effektiv blanding af systemisk tænkning, positiv psykologi, kognitiv teori og socialkonstruktionisme.
Læs mere om vores læringsprincipper her...
Gennem læring, forskning og dokumentation, skaber EmpowerMind personlig og faglig udvikling, der forløser det enkelte menneskes talent
EmpowerMind vil være verdensledende indenfor mentaltræning, og vil være dem der uddanner, certificerer og licenserer de bedste i markedet indenfor coaching og mentaltræning.
Læs mere om holdet bag her...