Databaseret udvikling for Sportsfolk

Vi er mere og mere aktive, og der er en stigende tendens til at holde sig fysisk i form, hvilket i sig selv er rigtig positivt. Ligeledes er både eliteatleter og den seriøse motionist meget bevidste om træning og udstyr, hvor der i dag investeres enorme summer for at optimere præstationerne.

Og selvom de fleste også er bevidst om hvor stor indflydelse søvn, restitution og kost har på præstationerne, så kan det være svært for mange at identificere hvor der skal sættes ind i en travl hverdag med mange prioriteter.

Gennem anvendelse af biometriske målinger skabes der øget indsigt i hvilken adfærd der begrænser optimal præstation med henblik på at etablere ny adfærd, der understøtter træning og præstationer.

Ved at kombinere vores viden indenfor neuroscience og adfærspsykologi med data fra henholdsvisbiometriske og adfærds-målinger, etableres der stærke strategier for nye vaner, der efterfølgende integreres gennem personlig coaching og mentaltræning.

Identifikation af stressorer

Alle vores forløb starter op med en biometrisk måling over 3-6 døgn, med det formål at identificerer hvilke aktiviteter der henholdsvis dræner og genopbygger energiniveauet i kroppen. Ved intens træning stresses kroppen både fysisk og mentalt, hvilket i sig selv har mange positive effekter og er en forudsætning for at kunne præstere.

Det er dog også en forudsætning, at vi i samme grad sørger for at restituere både krop og hjerne, så vi samlet set skaber optimale forudsætninger for opbygning af træningsniveau og styrke.

Derfor sørger vi for at lave en detaljeret biometrisk måling, hvor der skabes øget indsigt i de stressorer der påvirker kroppen og hjernen i løbet af dagen og natten, herunder effekten af vores søvn, hvile og aktivitet

Identifikation af adfærdsændringer

På baggrund af de biometriske målinger genereres en detaljeret rapport over stressorer, restitution og træningseffekt, hvilket danner grundlaget for en coachingsession fokuseret på etablering af adfærdsændringer, der er målrettet mod at skabe optimale forudsætninger for den fysiske og tekniske træning, samt etablering af plan for adfærdsændringer, der er baseret på en høj grad af ejerskab hos den enkelte.

Etablering af optimale forudsætninger

De aftalte adfærdsændringer anvendes til at etablere nye vaner, hvor der anvendes teknologi til at coache både på fastholdelse af aftaler og nødvendige justeringer.

Derudover understøttes hele forandringsprocessen med mentaltræning, hvor den bevidste adfærd kombineres med en ubevidst indsats, der manifesterer den nye adfærd og tilsikrer en varig effekt.

Fastholdelse af bæredygtig adfærd

De biometriske målinger gentages efter behov med henblik på effektmåling, samt justering af adfærdsændringer og understøttelse af den indre motivation til fastholdelse af de nye vaner. Derudover understøttes processen med personlig mentaltræning fokuseret på fastholdelse af de nye vaner og øget målopfyldelse.

Om Empowermind

EmpowerMind Danmark tilbyder en række specialeudpegninger inden for empowerment-skabende personlig og faglig udvikling og er samtidig Det danske ICI Member Institute, der som de eneste i Danmark har licens til at certificere coaches efter ICI's høje internationale standard. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt i verdensklasse.
Læs mere om os her...
Det teoretiske fundament bag alle vore ydelser er en effektiv blanding af systemisk tænkning, positiv psykologi, kognitiv teori og socialkonstruktionisme.
Læs mere om vores læringsprincipper her...
Gennem læring, forskning og dokumentation, skaber EmpowerMind personlig og faglig udvikling, der forløser det enkelte menneskes talent
EmpowerMind vil være verdensledende indenfor mentaltræning, og vil være dem der uddanner, certificerer og licenserer de bedste i markedet indenfor coaching og mentaltræning.
Læs mere om holdet bag her...