Du bliver hvad du tænker

Tankens kraft er måske den største og mest undervurderede kraft, vi kender!
Tænk, hvis du med ganske få og simple ændringer kan skabe store positive forandringer i dit liv? I disse tider er motion og fysisk træning helt afgørende faktorer for trivsel og god samvittighed, og mange motionerer flere gange om ugen! Hvor meget tid bruger du på MENTAL motion og træning?
Du vil få helt konkrete værktøjer med hjem, forhåbentlig blive provokeret og vil blive inspireret til, hvordan du selv kan anvende enkle teknikker til at opnå mere tilfredshed i livet og hverdagen!!

Fordraget handler om hjernens forunderlige kraft og bygger på forlægget "Du bliver, hvad du tænker" (Gyldendal 2012). Jørgen Svenstrup byder blandt andet på trivsels-regnskabet, hvor du kan få indblik i hvilke faktorer, der påvirker din mentale tilstand, og hvordan du let kan begynde at skabe positiv forandring for dig selv.

Format

Foredrag eller workshop af 1-4 timers varighed.