Du bliver hvad du tænker

Tankens kraft er måske den største og mest undervurderede kraft, vi kender!
Tænk, hvis du med ganske få og simple ændringer kan skabe store positive forandringer i dit liv? I disse tider er motion og fysisk træning helt afgørende faktorer for trivsel og god samvittighed, og mange motionerer flere gange om ugen! Hvor meget tid bruger du på MENTAL motion og træning?
Du vil få helt konkrete værktøjer med hjem, forhåbentlig blive provokeret og vil blive inspireret til, hvordan du selv kan anvende enkle teknikker til at opnå mere tilfredshed i livet og hverdagen!!

Fordraget handler om hjernens forunderlige kraft og bygger på forlægget "Du bliver, hvad du tænker" (Gyldendal 2012). Jørgen Svenstrup byder blandt andet på trivsels-regnskabet, hvor du kan få indblik i hvilke faktorer, der påvirker din mentale tilstand, og hvordan du let kan begynde at skabe positiv forandring for dig selv.

Målgruppen for fordraget er medarbejdere eller ledere, der trænger til at blive udfordret på vante tankemønstre, og som ville have gavn af at rette fokus på hvilken betydelig indflydelse vores tanker har på vores liv, vores trivsel og vores arbejdstilfredshed - På godt og ondt
Deltagerne vil få helt konkrete værktøjer med hjem, der øjeblikkelig kan omsættes i hverdagen. Igennem foredraget vil der være små øvelser, der giver øjeblikkelig indsigt, som som øger motivationen til at omsætte inspirationen til konkrete tiltag i arbejds- og privatlivet.
Et foredrag varer typisk to timer uden pause, men kan skaleres efter behov, og således både laves kortere eller udvides til en mere interaktiv workshop af 3-4 timers varighed - eller til en hel temadag.
Et foredrag med Jørgen Svenstrup koster Dkr. 32.000,- excl moms + eventuel ophold og transport. Til mindre grupper eller fx institutioner med begrænset budget, taler vi om det.

Om foredragsholderen

Jørgen Svenstrup er en underholdende og udfordrende internationalt anerkendt foredragsholder.  Han har skrevet ti bøger om hjernen og dens potentiale, mentaltræning og coaching, og holder foredrag om samme i hele verden. Han har de sidste 3 år haft en ugentlig podcast ”Nøglen til din hjerne”, hvor projektet er at kortlægge hjernens indflydelse på vores adfærd. Siden 2005 har han uddannet og certifceret over tusind mentaltrænere og coaches i ni lande, og er dermed en af Europas mest erfarne coach- og mentaltrænere. Jørgen, der har en Master i Psykologi, forsker løbende i Mentaltræningens effekt på vores mentale sundhed. Han har fået publiceret et større studie i Psyke & Logos i 2018, og er i øjeblikket i gang med et samarbejde om et større Post Doc studie i primærsektoren.