Positive Leadership

Med et stadig større ønske om innovation på alle niveauer i danske offentlige og private organisationer og et igangværende paradigmeskift fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor er der samtidig introduceret en markant ledelsesudfordring. Udfordringen handler om, at det bliver en central ledelsesopgave at sikre innovative visioner fremfor at problemløse. 

Forskning viser at virksomheder, der har et veldefineret formål, kendskab til egne styrker, en fælles vision og håb for indfrielsen samt en ledelse, der forstår at understøtte ideudvikling og innovation, har fundet en alternativ måde at skabe strategi, der forbigår problemløsningsmentaliteten ved at skabe et fælles billede af den ønskede fremtid (Barret, Cooperrider & Fry, 2005).

Samtidig kan et tilfældig opslag blandt store danske virksomheders visioner afsløre, at de ingen visioner har, men i stedet en løsning på et problem eller et bedste fald et mål. 


I foredraget "Positive Leadership" går Jørgen Svenstrup med et glimt i øjet i kødet på visionsløse, problemløsende ledere og anviser simple og let omsættelige metoder til at sikre innovation og "rigtige" visioner gennem Positive leadership. Deltagerne får et indblik i de grundpiller Positive Leadership bygger på og forslag til konkrete måder at integrere Positive Leadership i en travl hverdag.

Foredraget er interaktivt og indeholder tankevækkende eksempler og øvelser, der viser en øjeblikkelig effekt af Positive Leadership.

Foredraget varer 1-2 timer og kan udbygges til en workshop af 4-8 timers varighed.

Positive Leadership bygger på tre stærke gundpiller, der til sammen kan løfte virksomheden til mere trivsel og bedre bundlinje: Først og fremmest et stærkt fokus på de ekstraordinære erfaringer, der findes i organisationen. Dernæst et stærkere fokus på at skabe trivsel og vækst gennem blandt andet udnyttelse af styrker og medarbejdernes indre motivation. Endeligt med en grundlæggende overbevisning om at mennesker stræber efter det bedste, og at nøglen til succes findes i at omsætte den stræben til resultater.

Læs også vores blog om lederskab  

 

BØGER FRA EmpowerMind Books

empowermind books v2

Om Empowermind

EmpowerMind Danmark tilbyder en række specialeudpegninger inden for empowerment-skabende personlig og faglig udvikling og er samtidig Det danske ICI Member Institute, der som de eneste i Danmark har licens til at certificere coaches efter ICI's høje internationale standard. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt i verdensklasse.
Læs mere om os her...
Det teoretiske fundament bag alle vore ydelser er en effektiv blanding af systemisk tænkning, positiv psykologi, kognitiv teori og socialkonstruktionisme.
Læs mere om vores læringsprincipper her...
Gennem læring, forskning og dokumentation, skaber EmpowerMind personlig og faglig udvikling, der forløser det enkelte menneskes talent
EmpowerMind vil være verdensledende indenfor mentaltræning, og vil være dem der uddanner, certificerer og licenserer de bedste i markedet indenfor coaching og mentaltræning.
Læs mere om holdet bag her...