Personligt lederskab

Traditionelle lederuddannelser har fokus på hvilke ”rigtige” lederværktøjer du skal kunne mestre som leder. Det har den bagdel, at du som leder potentielt kan sidde tilbage med en følelse af ikke at være en dygtig nok leder, fordi du hele tiden kan gøre noget bedre. Vores lederuddannelse lægger vægt på, at fiasko ikke findes – kun læring! Det betyder, at du på denne uddannelse får et indblik i, hvad det vil sige at VÆRE leder. Med andre ord, uddannelsen giver dig en ro og en sikkerhed i at du er i gang med at lære faget ledelse – ikke om du er dygtig eller ej til ledelsesværktøjer.

Velkommen til en uddannelse, som reelt påtager sig ansvaret for at dyrke ledelse som et fag! Du vil på uddannelsen få et personligt beredskab, som gør dig i stand til at VÆRE leder og ikke kun agere leder.

Det er tit den personlige rejse, der er svær som leder. Det skifte fra at være højt beskattet medarbejder til at være leder har voldt mange før dig besvær. Med denne uddannelse får du personlige færdigheder til at lede. Med andre ord, denne uddannelse tager udgangspunkt i dig og dine færdigheder som menneske og sætter dem i spil i din ledelsesmæssige hverdag. På den måde mener vi, at du har de bedste forudsætninger for at lykkes som leder. Du vil opleve, at vores tilgang er, at læring sker gennem erfaringer og at et mentalt overskud er en forudsætning for at lære og dermed skabe bæredygtige forandringer for dig selv, dine medarbejdere og din organisation.

Gennem uddannelsen vil du have en hotline til en af underviserne på uddannelsen, som du kan bruge til at få talt om det dilemma der optager dig her og nu. Skulle de være optaget hører du fra en af dem hurtigst muligt.

Lederuddannelsens indhold

 • 11 Intensive undervisnings- og træningsdage, Externat (kl. 9-16 i hverdage)
 • 5 moduler af 3+2+2+2+2 dage
 • Din personlige Executive Coach gennem hele forløbet
 • Bevidsthed om hvad du i dit eget lederskab kan udvikle
 • Kendskab til hvad medarbejdere har brug for at være den bedste udgave af sig selv
 • 15 deltagere pr. hold
 • Eksamination
 • Garanteret personlig udvikling
 • Inspirerende netværk for livet
 • Sund og lækker forplejning på alle kursusdage
 • 10% læring / 90% praktisk anvendelse i dagligdagen

 

Det lærer du


At lede etisk forsvarligt
At navigere intuitivt og sikkert i alle ledelsesopgaver
At anvende, og vælge til og fra blandt en lang række konkrete redskaber og modeller
At skabe effektive handlingsplaner
At synliggøre målsætninger og værdier
At stille kraftfulde spørgsmål, der skaber forudsætning for forandring
At lytte effektivt og aktivt
At udvikle medarbejdere gennem tillid
At give effektive opgaver, der skaber indsigt og læring
At forstå hvordan du virker på andre og ændre det, der ikke virker
At udfordre din egen pænhed og kende grænsen
At støtte medarbejdere i at fjerne blokeringer, der står i vejen for succes
At tilegne et mod til at udfordre dig selv og dit eget lederskab i hverdagen
At være bevidst på højt niveau
At skabe bæredygtigt engagement hos dine medarbejdere
At lede på en stressforebyggende måde

 

Kvalitetsgaranti og teoretisk fundament

Teoretisk fundament

EmpowerMinds lederuddannelse er baseret på en sammenkobling af systemisk tænkning, positiv psykologi, leadership pipeline, socialkonstruktivisme og kognitiv teori. Læringsfundamentet for uddannelserne tager udgangspunkt i PITAL, der er en procesorienteret erfaringsbaseret læringsmetode udviklet af Jørgen Svenstrup. Du kan læse mere her:

Tilfredshedsgaranti

Vi tilbyder en unik tilfredshedsgaranti, hvor du opnår fuld tilfredshed eller pengene retur. Det er en æresag for os at sikre, at du får en coachuddannelse af høj kvalitet, som du kan bruge i dit professionelle og faglige liv efterfølgende.

Obligatorisk 360 gr. test

En vigtig del af din udvikling som leder, er at få feedback på din ledelsesrolle. Derfor får du en 360 gr. ledermåling som en del af din deltagelse. Den er baseret på en vurdering fra dine medarbejdere, din leder og dig selv. Du vil på den måde få unikt indblik i hvor din egen vurdering måtte differentiere sig fra dine tætteste kolleger.

Max 15 deltagere

Vi tilbyder dig hold på max 15 deltagere, så du sikres den optimale sparring, støtte og opmærksomhed undervejs. Derudover sikres du tid og rum for praktisk læring og et tillidsfuldt læringsmiljø.

Kvalitetsstempel

Vores største kvalitetsstempel gives af vores tidligere deltagere. Du er velkommen til at kontakte os for at få skabt kontakt med en tidligere deltager, der kan give en ærlig og individuel vurdering af vores uddannelser. Du kan også læse personlige oplevelser på vores blog: Deltagervurderinger

Pris

Samlet pris er 49.500 kr. ex. moms

Det får din organisation

En leder, der

 • har øget gennemslagskraft
 • har stærke kommunikationskompetencer
 • kan skabe stærke relationer
 • er bevidst om sig selv og sin påvirkning på omgivelserne
 • er i konstant udvikling
 • skaber bedre resultater
 • kan arbejde værdibaseret
 • øger robustheden hos medarbejderne

 

 

 

Empowermind Blog

Læs flere blogindlæg