Fra konflikt til trivsel

- en genvej til øget tilfredshed og produktivitet...


Én af de mest uhensigtsmæssige og usunde dynamikker, der kan snige sig ind i et arbejdsteam, en virksomhed, en forening eller i alle andre relationer, hvor der er mere end én person til stede, kaldes for ”Dramatrekanten”.

Den hedder dramatrekanten, fordi det er et drama, der udspiller sig, og fordi der er to eller flere deltagere i trekantsdramaet.

Lad os slå fast, at det lang fra er sikkert, at du lige nu er med i en dramatrekant, men det er sandsynligt, at du på et eller andet tidspunkt har været det, og det er også sandsynligt, at du kommer det igen - hvis du ikke hører dette foredrag!

Nogle lever det meste af deres liv i en dramatrekant, andre deltager kun som gæst! Hvad gør du?

Er DU deltager i en dramatrekant, er det også overvejende sandsynligt, at dine medarbejdere eller kolleger er deltagere – du trækker dem nemlig selv derind, og deltagelse i dramatrekanten er den største ubevidste hindring mod succes og gode resultater i arbejdslivet. 
De trekanter, vi deltager i som barn, er dem, der kan få størst negativ indflydelse på vores liv som voksne, og de findes overalt omkring os...

Hør Jørgen Svenstrup præsentere dramatrekanten og vær vidne til, at samtlige tilhørere på et tidspunkt får et tomt udtryk i øjnene og går i proces!

I dramatrekanten gemmer sig indsigter, der kan ændre dit liv, og du får et helt konkret værktøj med hjem, så du fremover kan se, vurdere og udtræde af dit livs dramatrekanter!

Målgruppe

Foredraget henvender sig til alle ledere, medarbejdere, forældre, pædagoger, lærere, psykologer, behandlere og andre, hvor gode, sunde relationer er vigtige.

Varighed

Foredraget varer 1-2 timer.