Lederudvikling og trivsel i organisationen

Vi tror på, at én af de vigtigste forudsætninger for succesfuld kommunikation er at starte med at møde mennesker, der hvor de er.

Udvikling af organisationen kræver tryghed og sikker navigation mellem organisationens mange niveauer, vertikalt såvel som horisontalt.

Med EmpowerMind er vores kunder sikret det stærkeste kort på hånden i en krævende virkelighed.

Den kræsne leder har brug for skræddersyede udviklingsforløb for sig selv og for sine medarbejdere.

Her har vi derfor samlet et uddrag af, hvad EmpowerMind kan tilbyde dig og din organisation:

Kompetenceafdækning

Analyse og identifikation af løftepunkter for organisationens udvikling, så I sikrer, at udviklingsmidlerne anvendes bedst muligt.

Teamudvikling

F.eks. Teamcoaching eller proceshåndtering i forbindelse med etablering af nye teams eller optimering af de eksisterende.

Værdi- & kulturprocesser

F.eks. værdiafklaring eller etablering af effektive kulturer i forbindelse med strukturelle
forandringer, omorganisering eller redefinering af organisationen.

Krise- & konflikthåndtering

F.eks. i forbindelse med personsager, fyringsrunder eller omorganisering.


Læs også vores blog om konflikt

EmpowerMind

"De sidste 4 år har EmpowerMind v. Jørgen Svenstrup været en helt central medspiller i Epitalets visionsproces. Først og fremmest har Jørgen Svenstrup sikret at empowerment er indtænkt i alle elementer af Epitalets stærkt komplekse grundstruktur.Derudover leverer EmpowerMind de væsentligste empowermind-ydelser i Epitalets, ligesom de uddanner Epitalets kommunale samarbejdspartnere i empowerment og den coachende tilgang. Kort sagt er EmpowerMind det slibestål, der sikrer at empowerment-nøglen i Epitalet virker hver gang."

Overlæge dr. Med. Klaus Phanareth, EPITALET
Det er den mest udbytterige opdagelsesrejse. Sort og hvid er blevet til farve – stilstand til bevægelse. En glædestur som alle skulle have eller gives i gave.

Christine La Cour,
 Skuespiller

BØGER FRA EmpowerMind Books

empowermind books v2

Om Empowermind

EmpowerMind Danmark tilbyder en række specialeudpegninger inden for empowerment-skabende personlig og faglig udvikling og er samtidig Det danske ICI Member Institute, der som de eneste i Danmark har licens til at certificere coaches efter ICI's høje internationale standard. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt i verdensklasse.
Læs mere om os her...
Det teoretiske fundament bag alle vore ydelser er en effektiv blanding af systemisk tænkning, positiv psykologi, kognitiv teori og socialkonstruktionisme.
Læs mere om vores læringsprincipper her...
Gennem læring, forskning og dokumentation, skaber EmpowerMind personlig og faglig udvikling, der forløser det enkelte menneskes talent
EmpowerMind vil være verdensledende indenfor mentaltræning, og vil være dem der uddanner, certificerer og licenserer de bedste i markedet indenfor coaching og mentaltræning.
Læs mere om holdet bag her...