EmpowerMindTræning som intervention mod stress

Stress er et stigende problem i Danmark

Resume

Stress er et stigende problem I Danmark, med mere end 12% af befolkning en, der lider af hyppig stress i dagligdagen. De interventioner der anvendes mod stress, er stadig en blanding af Flyt-­fra‐stressor strategier og coping strategier, til trods for at forskning indikerer at coping strategier er de mest effektive, eftersom stress viser sig som mere relatere t til hvordan vi reagerer på stress, end på stressorerne I sig selv.

Denne artikel undersøger effekten af en coping strategi med navnet EmpowerMindTraining (EMT), der består af en blanding af mental træning, oprindeligt anvendt til at øge præstationen blan dt elitesportsfolk, gennem en mental tilstand kalde t ”alternativ bevidsthedstilstand ” , samt et komplians -­‐ koncept, der introduceres for at understøtte maximal fastholdelse af den daglige mental træning gennem hele testperioden.

Resultatet viser at EmpowerMindTræning ser ud til at være en effektiv intervention mod stress på alle niveauer, med god effekt på en majoritet af respondenterne. Resultatet indikerer endvidere at EMT måske udfordrer MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction, som best practice mod stre ss, og med et formodentligt lavere omkostning aft id og penge, grundet designet af EMT interventionen. Yderligere udforskning af effekterne med EmpowerMindTraining foreslås.

agenda stress

Baggrund

Stress er en voksende trussel mod livskvalitet og samtidig en stigende samfundsøkonomisk byrde . T al fra St atens institut for folkesundhed (SI) i 2006 og 2010 2 viser en stigning af antallet af danskere der føler sig stresset i hverdagen.

Der ses en stigning fra 5,8% i 1989, til 12,8% i 2010 , hvilket er mere end en fordobling over en periode på 21 år. Samtidig er der ifølge SI , en langt større andel af befolkningen der føler sig stressede i perioder . Samlet set oplever 25,1 % af den danske befolkning sig stressede , ofte eller meget ofte .

De nyest offentliggjorte tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2014) 3 viser at c irka 370.000 lønmodtagere of te eller hele tiden føler sig stressede, det svarer til 14.55% af arbejdsstyrken.

Op imod 25% af alle sygefravær er stressrelaterede, hv ilket alene koster det danske samfund over 14 milliard er kroner om året, hvoraf over halvdelen er sundhedsomkostninger, men s resten er anslået produktionstab etc.

Læs hele undersøgelsen her