Lørdag, 14 maj 2011 00:00

Læring på monkyclass Fremhævet

Skrevet af
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)
Forskere og undervisningsministeriet undrer sig meget over hvorfor karaktergennemsnittet i de frie grundskoler er langt bedre end i folkeskolen – også når der kompenseres for socioøkonomiske faktorer.

De behøver ikke at undre sig så meget, for svaret er så indlysende at det burde står krystal klart for alle, der beskæftiger sig med motivation.

Arbejdsmarkedsforskning har for længst slået fast med syvtommersøm at der er én ting, og kun én ting der overskygger alt andet når det drejer sig om at skabe bedre resultater i vores individualiserede samfund – og det er uanset i hvilke sammenhænge det ses.

Det er ansvar!

Ansvar medfører automatisk og fuldstændigt gratis en række andre faktorer, der tilsammen udgør en yderst effektiv motivationscocktail; Ejerskab, ansvarlighed, kommitment og engagement.

Lad os starte med at se på et sandsynligt resultat når vi udsættes for det modsatte af ansvar, og med andre ord velfærdssamfundets bagside. Det er uansvarlighed, offergørelse, apati, ligeglæde og deraf følgende brokkeri.

Den danske folkeskole, der er et produkt af vores velfærdssamfund, er af praktiske årsager centralt styret, og de senere år har flere og flere rigide regler – skabt med den bedste hensigt af folk uden indsigt - medført en glidebane mod gammeldags klassisk, frygtstyret organisationstænkning. Produktet af denne udvikling – eller skulle vi kalde det indvikling – er naturligvis de ovenfor beskrevne demotivationsfaktorer, og det ville være en trussel mod tyngdeloven hvis det alligevel skulle lykkes at øge motivationen og dermed læringsgraden i den danske folkeskole – uanset hvor mange penge der postes i den!

Når det alligevel ikke står værre til end det gør, så skyldes det at lærerstanden er begavet med en indre motivation, der får lov at overskygge de begrænsninger de udsættes for i det daglige. De brænder for deres opgave, og derfor lykkes de på trods!

I den danske friskole er alle ovenstående motivationsfaktorer til rådighed; Friskolen er tilvalgt af såvel forældrene som lærerne. Der er øget frihedsgrad for skoleledelsen og lærerkredsen. 

At skolen er tilvalgt af forældrene, og at der endda betales for deltagelse, skaber øjeblikkeligt en højere grad af engagement, ejerskab og kommitment. Den øgede frihedsgrad til ledelse og lærere, medfører automatisk en højere grad af ejerskab, og dermed ansvarlighed.

Løsningen for at løfte den danske folkeskole er dermed givet. Den er simpel og der kan endda spares penge i processen.

Giv magten og ansvaret tilbage til folkeskolens lærere og ledelse. Vis dem tillid for de er både dygtige og har en indre motivation. Giv dem frihed under ansvar til at tilrettelægge deres egen skole, som de finder det bedst. Det skridt alene vil med et slag løfte graden af engagement, og faglighedsløftet vil være en uundgåelig konsekvens – og det uden det koster en krone ekstra!

Stil krav om engagement fra folkeskolens forældregruppe. En simpel løsning kunne være at indføre obligatoriske forældredage, hvor hele skolen samles om f.eks at renovere skolens faciliteter. Hvis ikke man ønsker at deltage kan man betale sig fra det.

Denne form for ”brugerbetaling” er direkte engagerende og kommitmentskabende. Den vil øge ansvarligheden og ejerskabet for det fælles projekt det er at have sit barn i den danske folkeskole.

Det er dét friskolen kan – og de har bevidst at det virker!

 

Læst 3771 gange Senest ændret Mandag, 09 marts 2015 10:29

MEST POPULÆRE

NYESTE BLOGINDLÆG