Til stresspanelet: Lær at bruge hjernen
21 Nov

Til stresspanelet: Lær at bruge hjernen

Forslag til stresspanelet - Lær at bruge hjernen

Tænk

  • hvis alle de stille, selvudslettende piger i skolen fik muligheden for at styrke troen på sig selv,
  • hvis alle landets bøller i skolerne fik hjælp til at styrke deres selvbillede og tolerance,
  • hvis alle de urolige elever dagligt fik mulighed for at træne fysisk- og mentalafspænding - hver dag,
  • hvis de angste og stressede børn lærte om, hvordan tanker påvirker os og fik trænet deres robusthed,
  • hvis alle danske skoleelever blev undervist i, hvordan vi udnytter vores hjernes umådelige potentiale…


Hvor ville vi så være henne….?

EmpowerMind sendte i sidste uge sit bidrag til regeringens Stresspanel. Det Nationale Stresspanel har nemlig opfordret alle med indsigt i og erfaring med stress til at komme med konkrete handlingsforslag, der kan bremse udviklingen af stress i samfundet.

Hos EmpowerMind har vi i en lang årrække arbejdet med stressramte og uddanner løbende kompetente stresscoaches landet over. Med den brede erfaring og indsigt i stress, glæder vi os derfor over Stresspanelets åbenhed over for udefra kommende forslag. Vi har faktisk set det som vores pligt og ansvar at bidrage, når Stresspanelet rækker ud efter hjælp og input. For vores mission hos EmpowerMind er, at forbedre den mentale sundhed i Danmark gennem vores ydelser og virke.

 

Og vi er slet ikke i tvivl om, at der skal et innovativt og proaktivt tiltag til, for at ændre den stærkt nedadgående udvikling i den generelle mentale sundhed. Og det er netop sådan et forslag vi har indsendt...

… og så må det vist være nok glimmerdrys, gloriepudsning, trommehvirvel og fanfare for,
 – nu til forslaget…

Vi skal have mentaltræning og- sundhed på skoleskemaet

Langt de fleste af os, ved efterhånden at sund kost, motion og søvn er vigtigt for vores fysiske sundhed og trivsel. Men hvad vi endnu ikke har nok fokus på er, at mental sundhed i lige så høj grad, er en afgørende forudsætning for vores trivsel.

 

mentalsundhed i skolen

 

EmpowerMinds forslag til det Nationale Stresspanel er derfor, at der allerede fra skolestart skal være fokus, undervisning og træning af mental sundhed og resiliens. Fuldstændig på linje med idrætstimerne, hvor den fysiske sundhed vægtes og trænes.

Skolebørn skal have indsigt i de basale menneskelige psykologiske mekanismer. De skal have en grundlæggende viden om, hvordan hjernen fungerer – om hvordan vi får den til at arbejde for os og ikke imod os.

Børn skal have de bedste forudsætninger for at navigere i et hektisk og komplekst samfund og en belastende digital kultur, hvor der stilles store krav til præstation og til at følge med og være på.

De skal have opbygget en indre styrke, tryghed og ro i dem selv, som et nødvendigt anker og holdepunkt i en meget foranderlig verden.

Børn og unge skal klædes ordentlig på til livets udfordringer

For tænk, hvor meget bedre stillet vi ville være, hvis vi allerede i skolen lærte om, hvordan tanker påvirker os.  At vi faktisk selv er herre over dem og kan styre dem – så de bliver støttende.

Tænk hvis børn lærte at de havde valget mellem at tænke: ’matematik er svært, det kan jeg ikke finde ud af’ til ’OK, det kan jeg godt, jeg skal bare lige tænke mig om’. Eller fra ’Alle synes jeg er dum’ til ’jeg er god nok, præcis om jeg er’.

udfordringer

Tænk hvis vi alle var blevet undervist i adfærd og vaner - blevet bevidste om hvilke, der styrede os, hvor de kom fra og at vi faktisk selv kunne vælge dem til eller ændre dem.

Tænk hvis 12-talspigerne havde lært at det er helt OK at fejle, at man ikke behøver at præstere og please for at blive accepteret eller være god nok.

Tænk hvis vi alle havde lært om egne overbevisninger. At ingen er født generte, stille, utålmodige, dumme, langsomme, sjuskede, som rodehoveder eller klassens klovn, men at de overbevisninger kommer af hændelser eller erfaringer og sagtens kan ændres, hvis de står i vejen for os.

Tænk hvis vi havde trænet mental robusthed, selvregulering, selvbillede, egenværdier, relationer, problemløsning og meget mere – hver dag, igennem hele vores skoletid og på den måde havde fået styrket vores mentale immunforsvar og… ja, livsduelighed.   

Tænk hvis vi alle når som helst og hvor som helst, var i stand til at finde fysisk og mental ro. Hvis vi alle havde trænet troende på os selv og på at se løsninger i stedet for problemer og lært at reducere det, der står i vejen for os. Hvis vi hver især havde lært at tage os selv alvorligt - at tage ansvar for vores eget liv og for os selv – ikke bare vores fysiske tilstand men også vores mentale.

Tænk hvis vi igennem hele vores skolegang havde fået styrket vores mentale immunforsvar.
Hvor ville vi så være henne….?

Små 15 minutters mentaltræning om dagen – store effekter

Vi ved at mentaltræning nok er den mest effektive intervention til at styrke mental sundhed, idet træningen har en gavnlig indflydelse på hjernens neurale forbindelser. Dertil kommer at mentaltræning øger vores bevidsthed og styrker vores coping-kompetencer, hvilket gør os langt bedre i stand til at identificere, det som står i vejen for os, til at reducere det, og/eller finde en vej uden om.

Men udover at være en af de mest effektive interventioner mod stress, rækker mentaltræning langt ud over det. Med mentaltræning kan vi udnytte hjernens umådelige potentiale til at hjælpe os med at præstere og navigere på bedst tænkelige måde i hverdagen og fremtiden.

Derfor skal det på skoleskemaet – 15 minutter hver dag.

Og vi er slet ikke i tvivl om at det vil skabe store forandringer – for det enkelte barn og for samfundet.

Sideeffekterne vil være generel bedre og betydelig øget trivsel i skolerne – både blandt elever men også blandt lærerne. Vi vil se øget fokus og koncentration hos eleverne, færre konflikter i klasserne og i skolegården, mindre mobning, og ikke mindst færre børn med angst, stress og depression eller anden form for mistrivsel.

Der vil blive betydelig mere ro i klasserne og generel øget præstation blandt danske skoleelever.

Men det er jo bare sideeffekterne…

Tænk, hvad der ville ske på den lange bane. Hvilke mennesker vi ville være, hvis vi havde lært at bruge vores hjerne og udnytte dens fulde potentiale til vores fordel. Mennesker, der er bevidste om vigtigheden af mentale sundhed og hvordan den fremmes. Mennesker som havde de bedste forudsætninger for at tage vare på sig selv og som var langt bedre i stand til at tage ansvar for eget liv.

Vi er slet ikke i tvivl om det vil gøre en væsentlig forskel på stressniveauet i samfundet. At det vil betyde besparelser i millionklassen for både staten og virksomheder - både i behandling og medicinering og sygefravær. At der vil blive langt færre på overførelsesindkomster grundet psykiske ubalancer – ikke kun stress, men også depression, angst, cutting, spiseforstyrrelser og meget andet.  

Men måske langt vigtigere end det – at vi vil se langt flere, der trives i livet og har det godt.

 

Har du kommentarer eller spørgsmål til vores forslag, hører vi meget gerne fra dig.
Indtil dag, krydser vi fingrer for at panelet går videre med vores forslag – ikke for vores skyld, men i første omgang for vores børns og unges trivsel, glæde og mentale sundhed.

MEST POPULÆRE

NYESTE BLOGINDLÆG