TEAM COACH UDDANNELSE: At rejse ud alene – og komme hjem sammen (DEL 3)
29 maj

TEAM COACH UDDANNELSE: At rejse ud alene – og komme hjem sammen (DEL 3)

Mette: ”Kender vi kulturen i teamet?”

I vores andet blogindlæg skrev Malene om vigtigheden af at måle "temperaturen" i vores teams for, at imødekomme udvikling af et team til et High- performance team.

Et andet interessant aspekt i forhold til teams er som coach at kende teamets kultur. Ethvert team har en unik kultur, som beror på de forskellige teammedlemmers relationer til hinanden, deres kommunikation og deres relationer til øvrige interessenter udenfor teamet, hvilke er af afgørende betydning for teamets performance.

Som teamcoach skal man få teammedlemmerne til, at få det bedste frem i hinanden, man skal derfor kunne identificere det i kulturen der begrænser og det der udvikler teamets performance. Man skal støtte teamet i at se sig selv, hvad teamet tager for givet, hvad er teamets selvopfattelse og selvforståelse? The last one to know about The Sea is the fish.

LÆS OGSÅ: "At rejse ud alene - og komme hjem sammen (del 2)"

Coachen kan støtte teamet i at håndterer deres tagen for given kultur og hjælpe dem til at blive flyvende fisk der mere klart kan se vandet de svømmer i.

Under certificeringen til teamcoach er tilegnelse af nye metoder og redskaber berigende, i arbejdet med teamets kultur kan man dele teamet op i eks. 4 mindre grupper og bede dem om at lave en præsentation for hele teamet, hver gruppe får deres helt egen opgave, som oplistet nedenfor:

1. Alt det du som ny skal vide for at trives i teamet, som ingen fortæller dig officielt.

2. Historier, ofte om tidligere teammedlemmer, som har karakter af henholdsvis helte historier, der fortæller hvordan du opnår succes, skurke historier der omhandler det du skal undgå, narre historier der fortæller om, hvordan personer er faldet over de skjulte forhindringer eller regler.

3. Den uskrevne regel bog her listes de top 4 til 5 uskrevne, men generelt accepterede regler, som teamet arbejder under.

4. Formidle din viden - her forestiller gruppen sig, at de skal forlade teamet og skal fungere som mentor for et nyt teammedlem, de udarbejder deres bedste råd til denne for at kunne opnå succes i teamet.

LÆS MERE OM: TeamCoach-uddannelsen

Det er en øvelse som vil afsløre dybere niveauer af teamets kultur. Coachen kan herefter hjælpe teamet med, at analysere den data der kommer frem ved præsentationerne i forhold til teamets artefakter, team adfærd, teamets mindset, følelsesmæssige stemninger i teamet og værdier der driver teamet.

Det kan lede til en ny måde at handle på og en ny måde at genskabe teamet på.

Du kan læse mere om vores individuelle og fælles rejse frem mod certificeringen i juni 2017. Næste og sidste indlæg bliver lagt op primo juni.

Unavngivet

De 30 mest læste...

BØGER FRA EmpowerMind Books

empowermind books v2