Coachingforløb fx karrierecoaching (5 gange)

coachingforlob
20 625,00 DKK pr. enhed

I EmpowerMind lægger vi vægt på at coache og træne ud fra en helhedsorienterede tankegang med interesse for det hele menneske. Vi mener, at man opnår de største resultater med coaching, når man inddrager hele det komplekse livsbillede og forstår din specifikke udfordring herudfra.

Vil du for eksempel håndtere en udfordring som leder, er det vigtigt, at du har selvindsigt nok til at tage højde for sine svage sider og er i stand til at spille på sine styrkesider. Du skal med andre ord forstå, at hele din person altid er en del af løsningen. Forstår du dette og dig selv, kan du bedre undgå faldgruber og nå sikkert i mål.

Du kan fx. benytte dig af coaching, hvis du ønsker at...
Skærpe dine evner til at skabe relationer til mennesker.
Blive bedre til præsentationer overfor mange mennesker.
Udvikle dig i din lederrolle.
Blive bedre til salg.
Starte din egen virksomhed.
Udvikle din gennemslagskraft.
Skabe bedre resultater.
Udvikle dine evner til at forhandle.
Blive bedre til at prioritere.
Blive afklaret på problemer & dilemmaer.
Udvikle din karriere.
Blive bedre til medarbejder- og jobsamtaler.
Nå dine mål.
Finde din motivation.
Få et bedre liv både i og udenfor arbejdet.
...Og meget meget mere!