Fra hjælpeløshed til empowerment - E-bog

coverbillede_empowerment
99,00 DKK pr. enhed

Empowerment er et ofte anvendt begreb i det offentlige system i Danmark, fordi de fleste efterhånden nok er klar over, at empowerment hos den enkelte i praksis både kan spare penge og øge graden af sundhed og trivsel hos borgeren.

Hvad de færreste dog er bevidste om, er at mange offentlige virksomheder med den bedste hensigt i virkeligheden er i gang med det modsatte, nemlig at implementere tillært hjælpeløshed blandt borgerne – og når empowerment endelig bliver taget alvorligt, bliver metoden ofte misforstået – I nogen tilfælde i så høj grad, at resultatet kan blive ringere end udgangspunktet. 

Denne bog er derfor en vejledende guide primært rettet mod alle fagpersoner og ledere, der arbejder indenfor velfærdssystemet (primært sundheds-, social- og beskæftigelsesssektoren), og som har direkte kontakt med borgere – men alle der arbejder med mennesker vil have udbytte af bogen.

Bogen udfordrer nuværende praksis og definerer begrebet empowerment, så det bliver tydeligt hvad det i virkeligheden handler om, samt udforsker hvad der står i vejen for empowerment.  Herefter anviser bogen hvordan empowerment i praksis kan understøttes og implementeres af den enkelte i ethvert møde mellem borger og offentlig aktør i social-, sundheds- og beskæftigelsesssektoren. 

Efter endt læsning vil du som offentlig leder eller medarbejder med borgerkontakt være godt rustet til at møde medarbejderen eller borgeren på en ny og betydeligt mere empowermentskabende måde til gavn og glæde for alle implicerede. 

Bogen er en blanding af let fordøjelig teori og let omsættelig praksis, der bygger på forfatterens mangeårige erfaring med at understøtte empowerment i såvel private som offentlige virksomheder. 

Om forfatteren:

Jørgen Svenstrup har tidligere udgivet 10 bøger og over 200 podcasts om hjernen og om hvordan den påvirkes af det den oplever. Han har en international mastergrad i Positiv psykologi fra Aarhus universitet, og er dybt optaget af de små og store oplevelser i livet, der er afgørende for om vi som mennesker bliver tillært hjælpeløse, eller oplever os som ressourcefulde og handlekraftige.