Tro på dit barn

-Tænk hvis du med en lille indsats kan skabe stor positiv forandring!?

Foredraget handler om det vigtigste i vores liv – vores børn.

Når vi spænder ben for vores børn

Vi gør det bedste, vi kan med vores børn. Hvad enten vi er forældre, pædagoger, lærere eller andre vigtige personer i barnets liv - Det er bare ikke altid godt nok!!

Med foredraget ”Tro på dit barn” får du nye indsigter, der kan skabe en kæmpe forandring i din tilgang til den måde du kommunikerer med børn – hvilket ikke kan undgå at få positive konsekvenser, for de børn du har med at gøre – hvad enten det er dine egne eller andres.

En central del af foredraget handler om, hvordan vi kan identificere de begrænsende overbevisninger, vi hver dag udsætter os selv og vores børn for - og hvordan vi kan erstatte dem med støttende overbevisninger, der kan gøre livet så meget lettere for vores børn.

Jørgen Svenstrup fortæller om små ”ligegyldige” episoder og handlinger, som har stor dramatisk effekt, og demonstrerer gennem sine fortællinger, hvor meget mere børnene kan, når vi giver dem lov til at tage ejerskab for deres valg og handlinger – uden at vi slipper vores ansvar. Med en perlerække af cases fra Jørgen Svenstrups eget liv som far og ledelseskonsulent, sætter foredraget fokus på de områder, der har afgørende betydning for vores børns videre udvikling.

Du får dermed helt konkrete værktøjer til at kommunikere bedre med børnene, og foredraget udfordrer samtidig dine egne overbevisninger om hvad børn kan når de får lov!

Hør Jørgen Svenstrup forklare principperne bag i dette KRIFA Podcast.

Form

Foredraget er personligt og Jørgen Svenstrup kombinerer personlige fortællinger fra hverdagslivet med børn, med en grundlæggende introduktion til samtidens mest effektive udviklingsværktøjer. Vi ser bagom de grundlæggende principper fra blandt andet coaching, positiv psykologi, NLP, hypnose og andre moderne ledelses- og udviklingsteorier.

Målgruppe

Fordraget henvender sig til alle forældre, pædagoger, lærere, børnepsykologer og andre der har sin daglige gang med børn i alle aldre.

Bogforlæg

Foredraget bygger på bogen af samme navn, der udkom på Politikens forlag marts 2010, og indeholder i den lange udgave ligeledes feks. en introduktion til:·

At skabe en barndom bygget på succeser.
At lære af sine fejl og fremkalde gode erfaringer.·
Nærvær, tillid og ejerskab.·
Følelsesmæssig kapring - og hvad, der sker når overskuddet ryger.·
Selvværd, ros/anerkendelse, om at sige fra - og hvad, der sker når rummeligheden tager over.

Varighed

Foredraget kan vare fra 1 – 3 timer, og har i den lange form karakter af lærende workshop.